Pre-Election Poster as a Creolized Text

Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates


Release:

2018, Vol. 4. №4

Title: 
Pre-Election Poster as a Creolized Text


For citation: Trifonova A. V., Shapochkin D. V. 2018. “Pre-Election Poster as a Creolized Text”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 4, no 4, pp. 61-73. DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-4-61-73

About the authors:

Aleksandra V. Trifonova, Undergraduate Student, Department of German Philology, University of Tyumen; trifonowa.a.v@gmail.com

Dmitriy V. Shapochkin, Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor, Department of German Philology, University of Tyumen; d.v.shapochkin@utmn.ru, ORCID: 0000-0003-4954-8256

Abstract:

In contemporary political linguistics, special attention is paid to the ways of self-presentation and political image of different political leaders, their communication skills, and the analysis of pragmatic attitudes that they represent in various kinds of media. Political figures actively use manipulative strategies and tactics in communication with their voters in order to influence their electorate.

Accordingly, the authors adhere to the hypothesis that political posters are creolized texts. They have the powerful manipulative potential and include the verbal and non-verbal component. In this way, the researchers examine the image of A. Merkel on the material of the pre-election posters, analyzing the strategies and tactics in her the election campaigns of 2005-2017.

A communicative strategy of manipulation is implemented in all analyzed pre-election posters for the formation of the political image/political portrait of A. Merkel. Pre-election posters are aimed at striving to build trust in their electorate.

During the election campaigns of 2005-2017, A. Merkel appears to the voters as a promising, ambitious political leader, ready to continue good traditions and make the necessary adjustments to the country’s policy. In the minds of the electorate emerges an image of a politician who is ready for dialogue and interaction and who is a worthy candidate for the post of Chancellor of the Federal Republic of Germany. The particular attention in the pre-election posters is also paid to the demonstration of Merkel’s competence, her reliability, and vigorous activity. On the whole, in the pre-election posters, A. Merkel appears as a worthy candidate for the post of Chancellor of the Federal Republic of Germany.

References:

 1. Altunyan A. G. 2006. Analiz politicheskikh tekstov: uchebnoye posobiye [Analysis of Political Texts: Manual]. Moscow: Universitetskaya kniga; Logos.
 2. Anisimova E. E. 2003. Lingvistika teksta i mezhkul’turnaya kommunikatsiya (na materiale kreolizovannykh tekstov): ucheb. posobiye dlya stud. fak. inostr. yaz. vuzov [Text Linguistics and Intercultural Communication (on the Basis of Creolized Texts): Manual for Students of the Department of Foreign Languages]. Moscow: Akademiya.
 3. Bagana Zh., Bocharova E. A. 2012. “Predvybornyy politicheskiy diskurs kak osobaya sfera kommunikatsii” [Pre-Election Political Discourse as a Special Sphere of Communication]. Vestnik RUDN, no 1, pp. 121-125.
 4. Bogolyubova N. M., Nikolaeva YU.V. 2013. Mezhkul’turnaya kommunikatsiya i mezhdunarodnyy kul’turnyy obmen: uchebnoye posobiye [Intercultural Communication and International Cultural Exchange: Manual]. Saint Petersburg: SPbKO. Accessed 29 November 2018. http://velib.com/book/bogoljubova_natalja-bogoljubova_natalja_mikhajjlovna-nikolaeva_julija_vadimovn...
 5. Voroshilova M. B. 2013.  Politicheskiy kreolizovannyy tekst: klyuchi k prochteniyu: monogr. [Political Creolized Text: Keys to Reading: Monograph]. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University.
 6. Gaykova O. V. 2003. “Predvybornyy politicheskiy diskurs kak zhanr politicheskoy kommunikatsii (na materiale angliyskogo yazyka)” [Pre-Election Political Discourse as a Genre of Political Communication (On the Material of the English Language)]. Cand. Sci. (Plilol.) diss. Volgograd. 
 7. Demosfenova G. L. 1962. Sovetskiy politicheskiy plakat [ Soviet Political Poster]. Moscow: Iskusstvo.
 8. Zagaynov A. V. 2007. “Ponyatiye imidzha politicheskogo lidera: sushchnost’ i podkhody k opredeleniyu” [The Concept of the Image of a Political Leader: the Nature and Approaches to the Definition]. Kazan: Uchenye zapiski  Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta, no 149, pp. 227-239.
 9. Kalinin O. I. 2015. “Politicheskiy imidzh kak ob’yekt lingvisticheskikh issledovaniy” [Political Image as an Object of Linguistic Research]. Philological Sciences. Issues of Theory and Practice. Gramota, no 10 (52), pp. 79-83.
 10. Li E. V. 2015. “Realizatsiya strategii samoprezentatsii v yuzhnokoreyskom politicheskom diskurse” [Implementation of Self-Presentation Strategy in South Korean Political Discourse]. In: Politicheskij diskurs v paradigme nauchnyh issledovanij: sb. nauch. st., pp. 74-83, Tyumen: Vektor Buk.
 11. Parshina O. N. 2005. Strategii i taktiki rechevogo povedeniya sovremennoy politicheskoy elity Rossii [Strategies and Tactics of Speech Behavior of the Modern Political Elite of Russia]. Cand. Sci. (Plilol.) diss. Saratov: Saratov State University.
 12. Pekonidi A. V. 2012. Konstruirovaniye politicheskogo imidzha Rossii sovremennymi pechatnymi sredstvami massovoy informatsii v SSHA [Constructing of the Russia’s Political Image with Modern Print Media in the USA]. Cand. Sci. (Plilol.) diss. Vladikavkaz.
 13. Tsagolova V. A. 2017. Verbalizatsiya obraza Kantslera FRG Angely Merkel’ (po materialam nemetskikh SMI) [Verbalization of the Image of the German Chancellor Angela Merkel (on Materials of German Media)]. Cand. Sci. (Plilol.) diss. Vladikavkaz: North Ossetian State University after K. L. Khetagurov.
 14. Shapochkin D. V. 2012. Politicheskiy diskurs: kognitivnyy aspekt: monografiya [Political Discourse: Cognitive Aspect: Monograph]. Tyumen: UTMN Publishing House.
 15. Shapochkin D. V. 2016. Pragmaticheskoye znacheniye dominantnykh kognitivno-rechevykh taktik v politicheskom diskurse A. Merkel’ [Pragmatic Meaning of the Dominant Cognitive and Verbal Tactics in Political Discourse of A. Merkel]. In: Politicheskiy diskurs v paradigme nauchnykh issledovaniy, pp. 99-117. Tyumen.
 16. Shapochkin D. V., Andreeva A. A. 2014. Kognitivno-rechevyye strategii i taktiki v publichnykh rechakh bundeskantslera FRG A. Merkel’ [Cognitive-Verbal Strategies And Tactics In Public Speeches of the German Bundeskanzler A. Merkel]. Politicheskiy diskurs v paradigme nauchnykh issledovaniy, pp. 78-91. Tyumen.
 17. Die Plakate zur Bundestagswahl 2017. Accessed 29 November 2018. https:// www.designtagebuch.de/die-plakate-zur-bundestagswahl-2017/#cdu
 18. Daig I. 2006. Male Gender Role Dysfunction: Selbstdarstellung, Geschlechtsrollenstress und Gesundheitsrisiko bei Männern im Altersvergleich. FU Berlin.
 19. Weber H., Rammsayer Th. 2005. Handbuch der Persönlichkeitspsychologie und Differentiellen Psychologie. Hogrefe Verlag.