Introducing the All-Russian Sports Complex “Ready for Labor and Defense” into the Process of Teachers’ Training

Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates


Release:

2017, Vol. 3. №4

Title: 
Introducing the All-Russian Sports Complex “Ready for Labor and Defense” into the Process of Teachers’ Training


For citation: Manzheley I. V., Tyaglova S. A. 2017. “Introducing the All-Russian Sports Complex ‘Ready for Labor and Defense’ into the Process of Teachers’ Training”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no 4, pp. 268-280. DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-4-268-280

About the authors:

Irina V. Manzheley, Dr. Sci. (Ped.), Professor, Department of Sports, University of Tyumen; i.v.manzhelej@utmn.ru

Svetlana A. Tyaglova, Senior Lecturer, Department of Arts, University of Tyumen; s.a.tyaglova@utmn.ru

Abstract:

The problem of realization of the all-Russian sports complex “Ready for Labor and Defense” in the educational institutions of the country takes a significant part of scientific and practical research in the last three years. Insufficient physical culture and sports activity of young people and the lack of interest among the administration of higher education institutions in providing optimal conditions for physical culture and sport contributed to the decline of the students’ health level.

The authors highlight the cultural, educational, civic and Patriotic, health-forming, educational, motivational, incentive, and controlling functions of the restored complex “Ready for Labor and Defense”. The novelty of the research is in building models and procedures for this complex’s implementation at the university based on the environmental approach. That will allow realizing individual educational trajectory for students and influencing their educational results indirectly through the construction of physical-sport environment based on the enrichment of the content and forms of educational and extracurricular work on physical education students.

The key idea is a) providing the educational environment of the university in the process of pedagogical interaction; and b) the search and coordination “of stable relations and relations between the system of values and goals of students and the system of values cultivated in the sports and sports environment”. The authors’ model is implemented in the University of Tyumen on the basis of the principles of integrity, freedom of choice, and natural law. The experiment has proven that the introduction of the original model has improved the health status and physical condition of students, expanded the range of their sports needs and motives, and created a positive attitude towards the complex “Ready for Labor and Defense”.

References:

 1. Vilenskiy M. Ya. 2016. “Mekhanizmy motivatsionno-tsennostnogo otnosheniya studentov k osvoeniyu kompleksa GTO v obrazovatel'nom protsesse” [Mechanisms of the Student's Motivational-Value Attitude to the Development of the “Ready for Labor and Defense” Complex into the Educational Process]. Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e, no 2 (57), pp. 12-16. 
 2. Vinogradov P. A. 2015. “Izuchenie otnosheniya razlichnykh grupp naseleniya k Vserossiyskomu fizkul'turno-sportivnomu kompleksu ‘Gotov k trudu i oborone’ kak faktora (usloviya) ego effektivnogo vnedreniya (opyt sotsiologicheskogo issledovaniya)” [Study of the Attitude of Different Population Groups to the All-Russia Physical Culture And Sports Complex “Ready for Labor and Defense” as a Factor (Conditions) For Its Effective Implementation (Experience of Sociological Research)]. Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, no 1, pp. 38-41.
 3. Vygotskiy L. S. 1991. “Moral'nye narusheniya detey” [Moral Disorders of Children]. In: Davydov V. V. (ed.). Pedagogicheskaya psikhologiya, pp. 215-224. Moscow.
 4. Zagvyazinskiy V. I., Zakirova A. F. 2013. “O normativnom regulirovanii i formirovanii metodologicheskoy kul'tury pedagogov-issledovateley” [On the Normative Regulation and Formation of the Methodological Culture of Educators-Researchers]. Obrazovanie i nauka, no 5 (104), pp. 3-16.
 5. Zuev V. N., Smirnov P. G. 2016. “O konversii pravovogo vektora v kompleks GTO dlya sinergeticheskogo effekta otraslevoy gosudarstvennoy ideologii 1931-2015 gg.” [On the Conversion of the Legal Vector to the “Ready for Labor and Defense” Complex for the Synergetic Effect of the Branch State Ideology in 1931-2015]. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury, no 5, pp. 46-49.
 6. Lesgaft P. F. 1953. Sobranie pedagogicheskikh sochineniy [Collection of Pedagogic Writings] in 4 vols. Vol. 1. Moscow: Fizkul'tura i sport.
 7. Lubysheva L. I. 2016. “Vnedrenie VFSK GTO: problemnost' i aktualizatsiya innovatsionnykh resheniy” [Implementing “Ready for Labor and Defense”: Problems and Actualization of Innovative Solutions]. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury, no 11, pp. 12. 
 8. Manzheley I. V. 2015. “Pedagogicheskoe soprovozhdenie Vserossiyskogo fizkul'turno-sportivnogo kompleksa ‘Gotov k trudu i oborone’ v vuze” [Pedagogical Support of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex “Ready for Work and Defense” in Universities]. Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, no 10 (128), pp. 121-125.
 9. Manzheley I. V. 2005. Sredo-orientirovannyy podkhod v fizicheskom vospitanii: monografiya [Environmentally Focused Approach in Physical Education: A Monograph]. Tyumen: Tyumen State University Publishing.
 10. Smit N. 2003. Sovremennye sistemy psikhologii [Modern Systems of Psychology]. Translated from English and edited by A. A. Alekseev. Pp. 192-208, 325-330. St. Petersburg: Praym-Evroznak.
 11. Barker R. G. 1978. “Stream of Individual Behavior” [Stream of Individual Behavior]. In: Barker R. C. et al. Habitats, Environments, and Human Behavior: Studies in Ecological Psychology and Eco-Behavioral Science from the Midwest Psychological Field Station, 1947-1972, pp. 34-48. San Francisco: Jossey-Bass.