The Characteristics of a Student’s Subjective Position in Educational Interaction

Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates


Release:

2017, Vol. 3. №1

Title: 
The Characteristics of a Student’s Subjective Position in Educational Interaction


For citation: Gilmanov S. A. 2017. “The Characteristics of a Student’s Subjective Position in Educational Interaction”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no 1, pp. 220-233. DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-1-220-233

About the author:

Sergei A. Gilmanov, Dr. Sci. (Ped.), Professor, Department of Pedagogy and Psychology, Yugra State University (Khanty-Mansiysk); gilmanovsa1109@gmail.com

Abstract:

In this article on the basis of the analysis of publications that tackle the subject position of a student in the educational process, and on the empirical study of the real manifestation of the subject position of students in educational interactions the author justifies the presence of the four types of students’ subjective positions. The author proposes general guidelines for the development of the level of subjectivity in the university educational process. The author distinguishes such types of subjective positions of a student as a “subject of educational interaction”, “subject of task decisions”, “subject of educational activity”, “subject of vocational education”, considering them as certain levels in the process of shaping the position of the professional activity subject. The author emphasizes that it is impossible to develop pedagogical techniques, to create tools, methods, forms of training, directly aimed at the development of professionally oriented subject position of students. The author states that it is possible to identify only general guidelines of this development. They are: emphasis on the correlation of educational and professional activities; promotion for reflective activities; expanding the ways of updating a subjective position to life-long learning, and the subjectivity of practical training. The author believes that the main resource for the development of subjective position of a student in educational interactions is the corresponding position of the teacher, the teacher’s creative individuality.

References:

 1. Abulkhanova K. A., Berezina T. N. 2001. Vremya lichnosti i vremya zhizni [The Time for Personality and the Time for Life]. St. Petersburg: Aletheia. 
 2. Aksenova G. I. 1998. “Formirovanie subyektnoy pozitsii uchitelya v processe professional'noy podgotovki” [Formation of a Subject Position of the Teacher in the Process of Professional Training]. Dr. Sci. (Ped.). diss. abstract. Moscow.
 3. Blieva F. I. 2007. “Formirovanie professional'noj subyektnoy pozitsii u budushhih spetsialistov po fizicheskoj kul'ture i sportu” [Formation of a Professional Subject Position of Future Specialists in Physical Culture and Sports]. Cand. Sci. (Ped.). diss. abstract. Maikop.
 4. Bozovic E. D. 2005. Razvitie subjekta obrazovaniya: problemy, podhody, metody issledovaniya [The Development of the Subject of Education: Problems, Approaches, Research Methods]. Moscow: PER SE.
 5. Bykov A. N., Kostyukova T. A. 2014. “Formirovanie professional'no-subyektnoy pozitsii studentov v protsesse prakticheski orientirovannoy deyatel'nosti” [Formation of Professional-Subject Position of Students in Practice Oriented Activities]. Almanac of Modern Science and Education, no 2 (81), pp. 26-29. Tambov: Diploma.
 6. Cherkasova Yu. A. 2012. “Prakticheskoe obuchenie kak faktor stanovleniya professional'noy subyektnoy pozitsii budushhikh spetsialistov sotsial'noy raboty” [Practical Training as a Factor of Professional Formation of a Subject Position of Future Professionals in Social Work]. Uchenye zapiski Zabajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: professional'noe obrazovanie, teoriya i metodika obucheniya [Scientific Notes of Trans-Baikal State University. Series: Professional Education, the Theory and Methods of Teaching], no 6, pp 24-29.
 7. Idiatullina L. E. 2009. Stanovlenie professional'noy pozitsii pedagoga v vospitanii tsennostnogo otnosheniya k zdorov'yu podrostkov [Formation of the Professional Position of a Teacher in the Education of the Value Attitude to Adolescent Health]. Chelyabinsk. 
 8. Ivanova N. V., Vinoradova M. A. 2015. “Differenciatsiya obrazovatel'nykh tekhnologiy v vuze kak uslovie razvitiya subyektnoy pozitsii budushhikh pedagogov [Differentiation of Educational Technology at the University as a Condition of a Subject Position of Future Teachers]. Yaroslavl Pedagogical Gazette, vol. II (psychological and pedagogical sciences), no 2, pp. 114-119.
 9. Ivantsova N. A., Rybakova E. V. 2010. “Struktura subyektnoy pozitsii budushhego spetsialista” [The Structure of the Subject Position of a Future Professional]. Chelyabinsk State Pedagogical University Herald, no 8, pp. 93-99.
 10. Levickaya L. V. 2013. “Polikomponentnaya aktualizatsiya subyektnoy akme-pozitsii u studentov na nachal'nom jetape professional'noj podgotovki” [Multicomponent Actualization of Subjective Acme Positions of Students at the Initial Stage of Training]. Cand. Sci. (Psych.). diss. abstract. Kostroma. 
 11. Mukhametzyanova F. G., Bogovarovo V. A. 2012. “Indikatory izucheniya fenomena subyektnosti studenta vuza” [Indicators of Studying the Phenomenon of Student Subjectivity at a University]. Kazan Pedagogical Magazine, no 1(91), pp. 82-89.
 12. Ol'hovaya T. A., Pogadaeva Yu. V. 2009. “Aksiologicheskie osnovy razvitiya subyektnoj pozitsii studenta universiteta” [Axiological Basis of a Subject Position of a University Student]. Kostroma State University Herald. Series: Pedagogy. Psychology. Social work. Juvenology. Sociokinethics, no 4, pp. 59-62.
 13. Sergienko E. A. 2006. Rannee kognitivnoe razvitie: Noviy vzglyad [Early Cognitive Development: A New Vision]. Moscow: The Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences.
 14. Starko A. J. 2005. Creativity in the Classroom: Schools of Curious Delight. 3rd edition. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 15. Treshchev A. M. 2000. Professional’no-subjektnaya pozitsiya uchitelya: monografiya [Professionally-Subjective Position of a Teacher: A Monograph]. Astrakhan: Publishing House of the Astrakhan State Pedagogic University.
 16. Yezhova E. Yu. 2008. “Formirovanie esteticheskoy subyektnoy pozitsii budushhego spetsialista v usloviyakh vysshego obrazovaniya” [Formation of Aesthetic Subject Position of the Future Expert in the Conditions of Higher Education]. Tyumen State University Herald, no 11(67), pp. 93-100.
 17. Zaretsky Yu. V. 2014. “Subyektnaya pozitsiya shkol'nikov po otnosheniyu k uchebnoy deyatel'nosti v raznykh vozrastnykh periodakh” [A Subject Position of School Learners in Relation to the School Learning Activities in Different Age Periods]. Cand. Sci. (Psych.) diss. Moscow.