Formation of Professional Specific Competences of Bachelors for Music Informatics

Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates


Release:

2016, Vol. 2. №2

Title: 
Formation of Professional Specific Competences of Bachelors for Music Informatics


About the author:

Anton A. Konovalov, Postgraduate Student, Russian State Vocational Pedagogical University (Yekaterinburg); anton-andreevi4@mail.ru

Abstract:

The article deals with the problem of professional special competence formation of bachelors for Music Informatics and educational pedagogical and computer technology of professional special competence formation.

References:

  1. Avramkova I. S. 2010. “Ponyatiye ‘kompetentsiya’ v sovremennoy teorii i praktike prepodavaniya muzyki” [The Concept of “Competence” in the Modern Theory and Practice of Teaching Music]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena, no 136, pp. 144-153.
  2. Bashkova S. A. 2010. “Profilno-specializirovannye kompetencii studentov professionalno-pedagogicheskih vuzov [Qualification-Oriented Competences of Students of Vocational and Pedagogical Universities]. Vestnik uchebno-metodicheskogo obyedineniya po professionalno-pedagogicheskomu obrazovaniyu, no 1, pp. 98-105.
  3. Batrakova Yu. S. 2012. “Kompetentnostnyy podhod v podgotovke budushhih pedagogov” [Competence Approach in the Preparation of Future Teachers]. Vestnik of Sholokhov Moscow State University for the Humanities. Pedagogy and Psychology Series, no 3, pp. 57-61.
  4. Belkin A. S. 2004. “Monitoringovaya kultura. Kompetentnostnyy podhod” [Monitoring Culture. Competence Approach]. In: Lichnost pedagoga: sb. Shadrinsk.
  5. Gorbunova L. G. 2012. “Formirovanie i ocenivanie specialnyh professionalnyh kompetenciy studentov pedvuza v processe obucheniya fizicheskoy khimii” [Formation and Evaluation of Special Professional Competences of Students in a Teacher Training Course of Studying Physical Chemistry]. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, no 7, pp. 201-205.
  6. Ministry of Education and Science of the RF Law of December 4, 2015, no 1426 “Ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vysshego professionalnogo obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 44.03.01 Pedagogicheskoe obrazovanie (uroven bakalavriata)” [On the Approval of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education in the Field of Training 44.03.01 Teacher Education (Undergraduate Level].
  7. Nalitkina O. V. 2009. “Kompetentnostnyy podhod kak osnova novoy paradigmy obrazovaniya” [Competence Approach as the Basis for a New Paradigm in Education]. Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Science, no 94. http://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-kak-osnova-novoy-paradigmy-obrazovaniya
  8. Novikov A. M. 2013. Pedagogika: slovar sistemy osnovnyh ponyatiy [Pedagogics: The Dictionary of the System of Basic Concepts]. Moscow: Izdatelskiy centr IET.
  9. Russian State Vocational Pedagogical University. 2013. Uchebno-metodicheskiy kompleks discipliny “Muzykalnaya informatika” [Educational-Methodical Complex of Discipline “Computer Music”]. Yekaterinburg: Russian State Vocational Pedagogical University.
  10. Zeer Ye. F. 2002. “Klyuchevye kompetencii, opredelyayushhie kachestvo obrazovaniya” [Key Competencies that Determine the Quality of Education]. Texts of Papers presented at the 2nd Scientific-Practical Conference “Obrazovanie v Uralskom regione: nauchnye osnovy razvitiya” (Yekaterinburg, March 12-15, 2002)]. In 3 vols, vol. 2, pp. 23-25. Yekaterinburg.