Rural settlements and country churchyards of the Mekhrengsky camp of the Kargopolsky district at the beginning of the XVIII century

Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates


Release:

2016, Vol. 2. №1

Title: 
Rural settlements and country churchyards of the Mekhrengsky camp of the Kargopolsky district at the beginning of the XVIII century


About the author:

Andrey I. Pobezhimov, Cand. Sci. (Hist.), CEO, Ionik; andrey-pi@mail.ru

Abstract:

The Mekhrengsky camp of the Kargopolsky district was formed in the basin of the river Mekhrengi (length of 231 km), which is the right inflow of the river of Emtsa (the basin of the Northern Dvina), flowing from the South to the North and into the lower reach of the river Emtsa. By the middle of the XVI century there was a system of settlements which received administrative registration in the form of volosts and a volostok: Seltso, Tarasov churchyard, and Nikolsky churchyard. The article is devoted to the development of the Mekhrengsky camp’s territory at the beginning of the XVIII century and explaining the features of the rural settlements and country churchyards’. The description of country churchyards is provided as well as the number of villages and households (inhabited and empty) is defined and the reasons for households’ desolation at the beginning of the XVIII century are revealed. 
The author concludes that by the beginning of the XVIII century there was no noticeable growth of the number of settlements and households — on the contrary, villages of several names disappeared almost completely. Integration of settlements was carried out not because of merging of several villages, but at the expense of the increase in the quantity of the households. Mass desolation of households has been accounted for approximately 50% of the number of all households in volosts of the Mekhrengsky camp.

References:

  1. Bogoslovsky, M. M. 1910. Zemskoe samoupravlenie na russkom severe v XVII v. Chteniya pri Moskovskom universitete [Territorial Self-Governing in the Russian North in the XVII Century. Readings at Moscow University]. Moscow.
  2. “Platyozhnaya kniga Kargopolskogo uezda, sostavlennaya okolo 1560 g. po knigam pisma Yakova Saburova i Ivana Kutuzova 1555-1556 gg.” [The Payment Book of the Kargopolsky District Written Back in approximately 1560 According to the Books by Yakov Saburov and Ivan Kutuzov in 1555-1556]. 1972. Materialy po istorii Evropeyskogo Severa SSSR: Severnyy arheograficheskiy sbornik [Materials on History of the European North of the USSR: Northern Collection of Articles on Archaeology], no. 2, pp. 268-289. Vologda.
  3. Pobezhimov, A. I. 2011. “K voprosu o formirovanii naseleniya v basseyne reki Mehrenga Arhangelskoy oblasti v seredine XVI veka (po materialam piscovyh knig serediny XVI v. i dannym toponimii)” [On the Issue of the Population Formation in the Mekhrenga River Basin of the Arkhangelsk Region in the Middle of the XVI Century (according to the Materials of Manuscripts of the Middle of the XVI Century and Toponymic Data)]. Kultura Poonezhya X-XXI vekov: obshherusskie cherty i regionalnye osobennosti [The Cultivation of Poonezhye in the X-XXI Centuries: the All-Russian and Regional Features], pp. 68-76. Kargopol.
  4. Pobezhimov, A. I. 2015. “Zaselenie i hozyaystvennoe osvoenie Mehrengskogo stana k seredine XVII v.” [Settling and Economic Development of the Mekhrengsky Camp by the Middle of the XVII Century]. Vestnik Samarskogo universiteta [Samara University Herald], no. 7(129), pp. 110-116.
  5. Rossiyskiy Gosudarstvennyy arhiv drevnih aktov [Russian State Archive of Ancient Acts]. F. 350. Op. 1. Ed. hr. 168. Kargopolskiy uezd. 1712. Kniga perepisnaya posadskih lyudey Turchasovskogo posada, cerkovnosluzhiteley, monahov, dvorcovyh i monastyrskih krestyan Ustmoshskogo, Moshinskogo, Turchasovskogo stanov Kargopolskogo uezda. р. 882 [T. 350. List. 1. Depository item no. 168. Kargopolsky District. 1712. The Book of the Turchasovsky Posad People, of Ustmoshsky, Moshinsky, and Turchasovsky Camps Clergymen, Monks, Palace, and Monastic Peasants in the Kargopolsky District. р. 882].
  6. “Sotnye na volosti Kargopolskogo uezda s knig pisma Nikity Grigorevicha Yahontova 1561-1562 gg.” [Volost Captains of the Kargopolsky District from the Books by Nikita Grigoryevich Yakhontov of 1561-1562]. 1972. Materialy po istorii Evropeyskogo Severa SSSR. Severnyy arheograficheskiy sbornik [Historical Materials of the USSR European North. The Northern Arkheografichesky Collection], no. 2, pp. 370-484. Vologda.
  7. Vasilevsky, A. 1864. “Reka Mekhrenga” [The Mekhrenga River]. Pamyatnaya knizhka Arhangelskoy gubernii na 1864 g.: Izdatelstvo Arhangelskiy Gubernskiy Statisticheskiy Komitet, Tipografiya Gubernskogo Pravleniya [The Memorable Book of the Arkhangelsk Province for 1864: Arkhangelsk Provincial Statistical Committee Publishing House, the Provincial Board Printing House], pp. 1-137. Arkhangelsk.
  8. Vasilyev, Yu. S. 1978. “Kargopolskiy uezd” [Kargopolsky District]. Agrarnaya istoriya severo-zapada Rossii XVI veka [The Agrarian History of the Northwest of Russia in the XVI Century], pp. 39-46. Leningrad.