Innovative Development of the Agroindustrial Complex of the Yamal-Nenets Autonomous Area

Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research


Release:

2018, Vol. 4. №4

Title: 
Innovative Development of the Agroindustrial Complex of the Yamal-Nenets Autonomous Area


For citation: Vakorin D. V., Vakorina E. A. 2018. “Innovative Development of the Agroindustrial Complex of the Yamal-Nenets Autonomous Area”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 4, no 4, pp. 232-248. DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-4-232-248

About the authors:

Dmitrii V. Vakorin, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of Management, Marketing and Logistics, University of Tyumen; d.v.vakorin@utmn.ru

Elena A. Vakorina, Senior Lecturer, Department of Customs, University of Tyumen; e.a.vakorina@utmn.ru

Abstract:

This article aims to analyze the state and potential of innovative development of the agroindustrial complex of the Yamal-Nenets Autonomous Area (YaNAA). The authors study the problem of innovative development of agroindustrial complex in the region with significant involvement of representatives of indigenous peoples of the North in key industries, as well as in complicated natural and climatic conditions, territorial remoteness, underdeveloped transport infrastructure.

Using the methods of literature, statistical, and comparative analysis, the authors have revealed that due to certain objective reasons, the YaNAA agroindustrial complex can be characterized by high production costs, low profitability, and high proportion of loss-making organizations. This determines the relevance of the regional agroindustrial complex transitioning to an innovative way of development (in terms of improving the technology of production and processing of products), as well as broad participation in this process of regional authorities. Recently, the YaNAA authorities’ support for innovative agriculture development includes targeted state programs, although the funding for their activities vary greatly from year to year. Comparison of the performance of the YaNAA agroindustrial complex with the average values in Russia and the Ural Federal District has revealed similarities and differences in the dynamics of their development, determining the main growth catalyst.

Further development of the YaNAA agroindustrial production requires improvement of transport infrastructure, as well as the expansion and modernization of facilities for deep processing of raw materials. An important limitation is the need to preserve the traditional way of life and economy of the indigenous peoples of the North.

References:

 1. Arkhestov A. Yu., Dikinov A. Kh., Dikinova A. A. 2016. “Sovremennyy format razvitiya regional’nogo APK v usloviyakh sanktsiy i sistemnogo krizisa: innovatsionnyye predposylki” [Modern Format of Development of Regional AIC Under Sanctions and Systemic Crisis Conditions: An Innovative Prerequisite]. Izvestiya Kabardino-Balkarskogo nauchnogo tsentra RAN, no 1 (69), pp. 66-72.
 2. Bautin V. M., Mychka S. Yu. 2015. “Ustoychivoye razvitiye predpriyatiy APK na osnove investitsiy v innovatsionnyye izmeneniya” [Sustainable Development Agribusiness Companies through Investment in Innovative Changes]. Innovatsii i prodovol’stvennaya bezopasnost’, no 2 (8), pp. 13-18.
 3. Belova L. A., Yakushkina A. A. 2017. “Innovatsii kak faktor razvitiya sel’skogo khozyaystva regiona” [Innovation as a Factor of Development of Agriculture in the Region]. Ekonomika i predprinimatel’stvo, no 12-2 (89), pp. 270-275.
 4. Departament agropromyshlennogo kompleksa Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga. Gosudarstvennye programmy. Informatsiya o realizatsii [Information on the Implementation of State Programs]. https://dapk.yanao.ru/activity/1960/ 
 5. RF Federal State Statistics Service. “Investitsii v Rossii” [Investment in Russia]. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113697...
 6. Departament agropromyshlennogo kompleksa Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga. Informatsiya po vylovu ryby predpriyatiyami agropromyshlennogo kompleksa YaNAO [Information on Fish Catch by Enterprises of the Agroindustrial Complex of the YaNAA]. https://dapk.yanao.ru/opendata/232/ 
 7. Kravchenko T. S. 2017. “Vliyaniye investitsiy na formirovaniye innovatsionnogo potentsiala APK” [The Influence of Investments on Development of Innovative Potential of Agroindustrial Complex]. Vestnik sel’skogo razvitiya i sotsial’noy politiki, no 3 (15), pp. 19-21.
 8. Kurbanov K. K. 2017. “Innovatsionnoye razvitiye regional’nogo APK: klasternyy podkhod” [Innovative Development of the Regional AIC: The Cluster Approach]. Regional’nyye problemy preobrazovaniya ekonomiki, no 4 (78), pp. 43-50.
 9. Medvedeva N. A. 2016. “Formirovaniye agrarnoy innovatsionnoy politiki regionov Yevropeyskogo Severa RF” [Formation of Agrarian Innovation Policy of the Regions of the European North of the Russian Federation]. Innovatsionnoye razvitiye ekonomiki, no 2 (32), pp. 34-38.
 10. Morenova E. A., Chernenko E. V., Butyrina Yu. A. 2016. “Innovatsionnoye razvitiye APK Rossii v usloviyakh mezhdunarodnykh sanktsiy” [Innovative Agricultural Development in Russia in Terms of International Sanctions]. Agrarnyy nauchnyy zhurnal, no 5, pp. 95-99.
 11. RF Federal State Statistics Service. Pogolov’ye selskokhazyastvennykh zhivotnykh v Rossiyskoy Federatsii [The Number of Cattle in the Russian Federation]. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_126519...
 12. Sandu I. S., Nechaev V. I., Ryzhenkova N. E. (eds.). 2017. Prioritetnyye napravleniya innovatsionnogo razvitiya APK sovremennoy Rossii: metodologicheskiye podkhody [Priority Directions of Innovative Development of the Agro-Industrial Complex of Modern Russia: Methodological Approaches]. Moscow: Nauchniy konsultant.
 13. RF Federal State Statistics Service. Regiony Rossii. Sotsial’no-ekonomicheskiye pokazateli. 2017 [Russian Regions. Socio-Economic Indicators. 2017]. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113862... 
 14. RF Federal State Statistics Service. Rossiyskiy statisticheskiy yezhegodnik [Russian Statistical Yearbook]. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113508...
 15. Semkin A. G., Kisten T. N. 2015. “Innovatsionnoye razvitiye APK: strukturnyye preobrazovaniya i strategiya razvitiya sistemy upravleniya APK regiona” [Innovative Development of Agrarian and Industrial Complex: Structural Reforms and Development Strategy of the Region’s Agribusiness Management]. Prikladnyye ekonomicheskiye issledovaniya, no 2 (6), pp. 10-14.
 16. Fedorova O. V., Krutikov V. K. 2016. “Novyye podkhody k effektivnomu resheniyu problem upravleniya innovatsionnym razvitiyem APK” [New Approaches to Effectively Solving the Problems of Managing the Innovative Development of the Agroindustrial Complex]. APK: Ekonomika, upravleniye, no 11, pp. 40-45. 
 17. Shchetinina I. V. 2013. “Rol’ agropromyshlennykh klasterov v innovatsionnom razvitii APK” [The Role of Agro-Industrial Clusters in the Innovative Development of Agro-Industrial Complex (AIC)]. Sibirskaya finansovaya shkola, no 4 (99), pp. 117-121.
 18. Eminova E. M., Bashirova A. A., Belan A. I. 2016. “Osobennosti upravleniya innovatsionnym razvitiyem v APK regiona” [Features of Innovative Development Management in the Agroindustrial Complex of the Region]. Regional’nyye problemy preobra zovaniya ekonomiki, no 5 (67), pp. 49-57.