Overcoming the Legal Nihilism in Contemporary Russia

Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research


Release:

2017, Vol. 3. №4

Title: 
Overcoming the Legal Nihilism in Contemporary Russia


For citation: Zhvavy P. S., Dobrynin N. M. 2017. “Overcoming the Legal Nihilism in Contemporary Russia”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 3, no 4, pp. 182-198. DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-4-182-198

About the authors:

Pavel S. Zhvavy, Undergraduate Student, Institute of State and Law, University of Tyumen; pavelnord98@mail.ru

Nikolai M. Dobrynin, Honored Lawyer of the Russian Federation, Dr. Sci. (Jur.), Associate Professor, Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law, Institute of State and Law, University of Tyumen; belyavskaya@partner72.ru

Abstract:

This article analyzes such notions as “legal nihilism” and “legal idealism” and their historical and cultural backgrounds. The authors try to answer the question of how to employ this socio-legal phenomenon in contemporary Russia.

They conclude that overcoming of legal nihilism is a very complicated and lengthy process. It can be achieved by increasing the level of legal culture (besides the culture in general); promoting justice; preventing crime; improving legislation; mass legal education; strengthening the rule of law, state discipline; respect for a person’s personality, his/her rights and freedoms; training highly qualified lawyers; a law reform.

References:

 1. Voronenkov D. N. 1999. “Pravovoy nigilizm i pravovoy idealizm: teoretiko-pravovoye issledovaniye” [Legal Nihilism and Legal Idealism: Theoretical and Legal Research]. Cand. Sci. (Jur.) diss. abstract. Kolomna.
 2. Gertsen A. I. 1950. Sobranie sochineniy [Collected Works], vol. 7. Moscow. 
 3. Defektnost' pravovoy psikhologii [Defectiveness of Legal Psychology]. Accessed on 4 March 2017. http://www.adhdportal.com/book_1681_chapter_19__5._Defektnost_pravovojj_psikhologii.html
 4. Dobrynin N. M. 2015. “O sushchnosti pravovogo nigilizma i pravovogo idealizma: Antropologiya prava i vzglyady N. I. Matuzova” [On the Essence of Legal Nihilism and Legal Idealism: Anthropology of Law and Views of N. I. Matuzov]. Gosudarstvo i pravo, no 12.
 5. Dorzhiyev Zh. B. 2005. Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik [Theory of State and Law: A Textbook]. Ulan-Ude: izd-vo VSGTU.
 6. Zryachkin A. N. 2007. “Pravovoy nigilizm: prichiny i puti ikh preodoleniya” [Legal Nihilism: The Causes and Ways of Their Overcoming]. Cand. Sci. (Jur.) diss. abstract. Saratov. 
 7. Kistyakovskiy V. A. 1991. “V zashchitu prava (intelligentsiya i pravosoznaniye)” [In Defense of Law (Intelligentsia and Sense of Justice)]. In: Vekhi iz glubiny. Moscow. 
 8. RF Constitution (accepted by popular vote on 12 December 1993; with the amendments of 30 December 2008 no 6-FKZ, of 30 December 2008 no 7-FKZ, of 5 February 2014 no 2-FKZ). Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii, 26 January 2009, no 4, art. 445.
 9. Kumykova L. G. 2006. “Pravovoy nigilizm v sfere prav cheloveka kak forma deformatsii pravovogo soznaniya” [Legal Nihilism in the Field of Human Rights as a Form of Deformation of Legal Consciousness]. Cand. Sci. (Jur.) diss. abstract. Nal'chik.
 10. Luchin V. O. 2002. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii. Problemy realizatsii [The Constitution of the Russian Federation. Realization problems]. Moscow.
 11. Matuzov N. I. 1994. “Pravovoy nigilizm i pravovoy idealizm kak dve storony ‘odnoy medali’” [Legal Nihilism and Legal Idealism as Two Sides of “One Medal”]. Pravovedeniye, no 2. Accessed on 4 March 2017. http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1156826
 12. Matuzov N. I., Malko A. V. 2009. Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik [Theory of State and Law: A Textbook]. 3rd edition. Moscow: Delo ANKH.
 13. Morozova L. A. 2010. Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik [The Theory of State and Law: A Textbook]. 4th edition, revised. Moscow: Rossiyskoye yuridicheskoye obrazovaniye.
 14. Nadezhdin N. I. 1829. “Sonmishche nigilistov” [The Nihilist Family]. Vestnik Yevropy, no 1-2, p. 23.
 15. Pravovaya kul'tura v sovremennom rossiyskom obshchestve [Legal Culture in the Modern Russian Society]. Accessed on 4 April 2017. http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=25&id=77454
 16. Polenina S. V., Skurko Ye. V. (eds.). 2006. Pravovaya sistema Rossii v usloviyakh globalizatsii i regional'noy intergratsii: teoriya i praktika [The Legal System of Russia in the Context of Globalization and Regional Integration: Theory and Practice]. Moscow. 
 17. Pristinskaya G. Ya. Ontologicheskiye rudimenty nigilizma [Ontological Rudiments of Nihilism]. Accessed on 4 March 2017. http://dark.gothic.ru/nihil/polemics/rudiments.html
 18. Protasov V. N. 2006. Teoriya prava i gosudarstva. Problemy teorii prava i gosudarstva: voprosy i otvety [Theory of Law and the State. Problems of the Theory of Law and the State: Questions and Answers]. Moscow: Novyy Yurist. 
 19. Senin I. N. 2011. “Ekstremizm kak forma pravovogo nigilizma v sovremennoy Rossii (teoretiko-pravovoy aspekt)” [Extremism as a Form of Legal Nihilism in Modern Russia (Theoretical and Legal Aspect)]. Cand. Sci. (Jur.) diss. abstract. Saratov. 
 20. Sotsiologicheskiy slovar' [Sociological Dictionary]. Accessed on 4 March 2017. http://xn-c1ajbknbbt0c0f.net/sociologicheskij-slovar/75-sociologicheskij-slovar-a/302-anomija-djurkg...
 21. Babayev V. K. (ed.). 2003. Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik [Theory of State and Law: Textbook]. Moscow: Yurist. Accessed on 12 February 2014. http://knigi-uchebniki.com/gosudarstva-prava-teoriya/nizkiy-uroven-pravovoy-kulturyi.html
 22. Matuzova N. I., Malko A. V. (eds.). Teoriya gosudarstva i prava. Kurs lektsiy [The Theory of State and Law: A Lecture Course]. 2nd edition, revised. Accessed on 4 March 2017. http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-1/120.htm
 23. Tkachenko V. B. 2000. “Rossiyskiy pravovoy nigilizm” [Russian Legal Nihilism]. Cand. Sci. (Jur.) diss. abstract. Moscow.
 24. Tumanov V. A. 1989. “O pravovom nigilizme” [On Legal Nihilism]. Sovetskoye gosudarstvo i pravo, no 10. Accessed on 4 March 2017. http://www.ufnovgu.narod.ru/tgp/lituma1.htm
 25. Stolyarenko A. M. (ed.). 2002. Entsiklopediya sovremennoy yuridicheskoy psikhologii [Encyclopedia of Modern Legal Psychology]. Accessed on 4 March 2017. http://determiner.ru/dictionary/993/word/deformacija-pravosoznanija
 26. Yuridicheskaya entsiklopediya [Legal Encyclopedia]. 1997. Moscow.