On the Understanding of the Civil Regime of a Land Plot

Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research


Release:

2017, Vol. 3. №4

Title: 
On the Understanding of the Civil Regime of a Land Plot


For citation: Ulyanov D. V., Usmanova L. F. 2017. “On the Understanding of the Civil Regime of a Land Plot”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 3, no 4, pp. 140-152. DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-4-140-152

About the authors:

Dmitriy V. Ulyanov, Postgraduate Student, Department of Civil Law and Procedure, Institute of State and Law, University of Tyumen; ulyanov_dima@list.ru

Lyudmila F. Usmanova, Dr. Sci. (Jur.), Professor, Department of Civil Law and Procedure, Institute of State and Law, University of Tyumen; ludmilafuadovna@gmail.com

Abstract:

This article aims to detect the distinctions of a civil and legal regime of land plots. This problem remains to be one of the most discussed in the civil law. The exact and correct legal definition is important from the perspective of the understanding of this or that legal fact, features of its manifestation, the analysis of standard and legal regulation, improvements of the modern legislation. The contradictory understanding of these categories relates to a special subject of legal regulation — a land plot, which is considered both as a real estate object and as a natural one.

The author has analyzed the available directions in legal understanding of civil and legal regime categories, revealing contradictions among them — one of them, in particular, is their identification.

The paper discloses the similar and distinct features of a civil law and legal regime for the land plots. The author finds it legally improper to equalize these categories, as they have different objects, purposes, methods, and structural elements.

In conclusion, the article suggests the introduction of obligatory notarial certificate of transactions with land plots as a guarantor of citizens’ rights protection. The existing state registration of such guarantees only a certain degree of RF citizens’ legal security. The suggested solution aims at the strengthening of legality of land transactions.

References:

 1. Alekseev S. S. 2001. Voskhozhdyeniye k pravu. Poiski i ryeshyeniya [Climb to the Law. Searches and Solutions]. Moscow: Norma.
 2. Alekseev S. S. 1989. Obshchiye dozvolyeniya i obshchiye zapryety v Soveytskom pravye [General Permissions and General Prohibitions in Soviet Law]. Moscow: Yuridicheskaya literatura.
 3. Bulyko A. N. 2006. Bol’shoy slovar’ inostrannykh slov. 35 tysyach slov [Great Dictionary of Foreign Words. 35,000 words]. Moscow: Martin.
 4. Vasilyev V. V. 2015. “Grazhdansko-pravovoy ryezhim kak faktor obyespyechyeniya sistyemnosti grazhdanskogo prava” [Civil-Law Regime as a Factor in Ensuring the Systemic Nature of Civil Law]. Vestnik TBGU, no 1, pp. 21-32.
 5. Gerasimov V. 2000. “Potyentsial notariata nye vostryebovan” [The Potential of the Notary Is Not in Demand]. Rossiyskaya yustitsiya, no 1, pp. 31.
 6. RF Civil Сode (Part one) of 30 November 1994, no 51-FZ (ed. 7 February 2017 no. 12-FZ). Ofitsial’nyy Intyernyet-portal pravovoy informatsii, no 0001201702070053. Accessed on 7 February 2017. www.pravo.gov.ru
 7. RF Land Code of 25 October 2001, no 136-FZ (ed. 1 January 2017 no 373-FZ). Ofitsial’nyy Intyernyet-portal pravovoy informatsii, no 0001201607040167. Accessed on 4 July 2016. www.pravo.gov.ru
 8. Isakov V. B. 1987. Myekhanizm pravovogo ryegulirovaniya i pravovye ryezhimy [Mechanism of Legal Regulation and Legal Regimes]. Moscow: Problyemy tyeorii gosudarstva i prava.
 9. Kiselyev S. V. 2001. “Zemlya i stroenie kak edinyy obyekt nyedvizhimosti (na primere evropeyskikh stran)” [Earth and Structure as a Single Object of Real Estate (On the Example of European Countries)]. Nyedvizhimost' i investitsii. Pravovoye regulirovaniye, no 1 (9). Accessed on 6 June 2017. http://dpr/index.html
 10. Luneva E. V. 2014. Uridichyeskaya konstruktsiya grazhdansko-pravovogo ryezhima vyeshchyey [Legal Construction of the Civil Law Regime of Things]. Yurist, no 13, pp. 1-7. 
 11. Malko A. V. 2004. Stimuly i ogranichyeniya v pravye [Incentives and Restrictions in Law]. 2nd edition, revised. Moscow: Yurist.
 12. Morozova L. A. 1985. Konstitutsionnoye regulirovaniye v SSSR [Constitutional Regulation in the USSR]. Moscow: Yuridicheskaya. literatura.
 13. RF Legislation Foundations on the Notary (approved by RF Higher Court on 11 February 1993 no 4462-1; ed. 1 January 2017 no 361-FZ). Ofitsial’nyy Intyernyet-portal pravovoy informatsii, no 0001201607040165. Accessed on 4 July 2016. www.pravo.gov.ru
 14. Rassokhina A. A., Ostroukhova V. V. 2017. “Problemy notarial’nogo udostovyeryeniya sdelok” [Problems of Notarial Proof of Transactions]. Molodoy uchyeny, no 9, pp. 238-240.
 15. Senchishchev V. I. 1998. “Ob''yekt grazhdanskogo pravootnoshyeniya. Obshchyeye ponyatiye” [Object of Civil Legal Relationship. General Concept]. In: Braginsky M. I. (ed.) Aktual’nyye voprosy grazhdanskogo prava [Actual Issues of Civil Law]. Moscow: Statut; Isslyedovatyel’skiy tsyentr chastnogo prava. Rossiyskaya shkola chastnogo prava.
 16. Titiyevsky A. N. 2012. “Ponyatiye i struktura grazhdansko-pravovogo ryezhima vyeshchyey s pozitsii sistyemnogo podhoda” [The Concept and Structure of the Civil-Law Regime of Things from the System Approach]. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, no 3, pp. 128-133.
 17. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. 2004. Tolkovyy slovar’ russkogo yazyka : 80 000 slov i frazyeologichyeskikh vyrazhyeniy [Dictionary of the Russian Language: 80,000 words and phraseological expressions]. 4th edition, revised. Moscow: A Temp.
 18. Hanashi S. 2014. “K voprosu o sushchnosti grazhdansko-pravovogo ryezhima” [On the Question of the Essence of the Civil-Legal Regime]. Gosudarstvyennyy sovyetnik. no 4 (8), pp. 5-7.