The Heterogeneity Effect of Reservoir Properties on Migration and Accumulation of Hydrocarbons in Natural Geological Systems

Tyumen State University Herald. Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy


Release:

2016, Vol. 2. №1

Title: 
The Heterogeneity Effect of Reservoir Properties on Migration and Accumulation of Hydrocarbons in Natural Geological Systems


About the authors:

Aleksander S. Zhuravlev, Assistant Professor, Department of Multiphase Systems Mechanics, Institute of Physics and Technology, Tyumen State University; a.s.zhuravlev@utmn.ru

Evgeniy S. Zhuravlev, System Administrator, Tyumen Forestry Engineering College; tesseract.tmn@gmail.com

Abstract:

This paper presents a numerical study of the heterogeneity effect of reservoir properties on the processes of migration and accumulation of oil. We analyze the heterogeneity of porosity, absolute permeability, relative permeability, and pressure difference in phases. A two-dimensional geological model is used; in each calculation only one parameter is heterogenetic. The software package developed by the authors is the research tool. The results of calculations and the analysis are provided. It has been found that the heterogeneity of pressure difference in phases may lead to a tilted “economic” oil-water contact.

References:

 1. Aziz Kh., Settari E. 2004. Matematicheskoe modelirovanie plastovykh system [Mathematical Modeling of Reservoir Systems]. Moscow-Izhevsk: Institut kompyuternykh issledovaniy.
 2. Bakirov E. A., Ermolkin V. I., Larin V. I. 1990. Geologiya nefti i gaza: Uchebnik dlya vuzov [Oil and Gas Geology: University Textbook]. Moscow: Nedra.
 3. Basniev K. S, Kochina I. N., Maksimov V. M. 1993. Podzemnaya gidromekhanika [Subsurface Hydromechanics]. Moscow: Nedra.
 4. Chen Z., Huan G., Ma Y. 2006. “Computational Methods for Multiphase Flows in Porous Media.” Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics.
 5. Nesterov I. I., Shpilman V. I. 1987. Teoriya neftegazonakopleniya [The Theory of Oil-and-Gas Accumulation]. Moscow: Nedra.
 6. Rapoport L., Leas W. 1953. “Properties of Linear Waterflood.” AIME Transactions, vol. 198, pp. 139-148.
 7. Samarskii A. A. 1989. Teoriya raznostnykh skhem [The Theory of Difference Schemes]. Moscow: Nauka.
 8. Shabarov A. B., Zhuravlev A. S, Zhuravlev E. S. 2011. “Modelirovanie migratsii i akkumulirovaniya uglevodorodov v estestvennykh geologicheskikh sistemakh” [Simulation of Migration and Accumulation of Hydrocarbons in Natural Geological Systems]. Tyumen State University Herald. Physics. Mathematics, Informatics, no 7, pp. 38-45.
 9. Stepanov S. V. 2002. “Chislennoe issledovanie vliyaniya neodnorodnosti plastov i svoistv flyuidov na migratsiyu nefti i konfiguratsiyu ee zalezhei” [Numerical Study of the Influence of the Inhomogeneity of Layers and Fluid Properties on the Oil Migration and Configuration of Its Deposits]. Cand. Sci. (Phys. and Math.) diss.
 10. Zakrevskii K. E. 2009. Geologicheskoe 3D modelirovanie [Geological 3D modeling]. Moscow: IPTs Maska.
 11. Zhuravlev A. S, Zhuravlev E. S., Shabarov A. B. 2013. “Primenenie trekhmernogo uravneniya Rappoporta-Lisa v zadachakh vtorichnoi migratsii uglevodorodov” [Application of the Three-Dimensional Rapoport-Leas Equation to Problems of Hydrocarbon Secondary Migration]. Vychislitelnye metody i programmirovanie, vol. 14, no 1, pp. 195-202.
 12. Zhuravlev A. S. 2012. Programmnyi kompleks “Saturation” [The Program Complex “Saturation”]. Certificate of state registration of the computer program no 2012617089.