Main Tendencies and Problems of Innovative Development of the Metallurgical Industry in the Russian Federation

Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research


Release:

2018, Vol. 4. №4

Title: 
Main Tendencies and Problems of Innovative Development of the Metallurgical Industry in the Russian Federation


For citation: Pasmurtseva N. N. 2018. “Main Tendencies and Problems of Innovative Development of the Metallurgical Industry in the Russian Federation”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 4, no 4, pp. 219-231. DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-4-219-231

About the author:

Natalia N. Pasmurtseva, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of Management in Social and Economic Systems, Ural State University of Railway Transport (Yekaterinburg); Ural State University of Economics (Yekaterinburg); pnn-kufeu@yandex.ru

Abstract:

The formation of a competitive Russian economy is impossible without sustainable growth in industrial production. The government’s actions to support the Russian industry focus on ensuring competitiveness of a production complex based on innovative development, and the metallurgical industry is no exception.

This article aims to analyze the innovative activity of Russian metallurgical enterprises, identify trends, and formulate problems of innovative development of metallurgical production. Using comparative and logical analysis and systematic approach, as well as graphical and tabular research methods, the author studies the issues of innovative activity of Russian metallurgical enterprises. Using the statistical data of the RF Federal State Statistics Service, she analyzes the dynamics of the main indicators of innovative activity of Russian metallurgical production for 2015-2017.

The results show positive and negative trends of innovative development of Russian metallurgical enterprises, highlighting the problems of implementation of innovative solutions in metallurgical production.

References:

 1. Budanov I. A. 2016. “Razvitie metallurgii zavisit ot perekhoda ekonomiki RF k modeli investicionnogo rosta” [The Development of Metallurgy Depends on the Transition of the Russian Economy to the Model of Investment Growth]. Stal', no 6, pp. 82-89.
 2. Karavaev E. P. 2016. “Razvitie mer gospodderzhki investitsiy v metallurgiyu” [Development of State Support Measures for Investments in Metallurgy]. Stal', no 5, pp. 64-67.
 3. Karavaev E. P. 2014. “Effektivnost' mer gospodderzhki investitsiy v metallurgiyu” [Efficiency of measures of state support of investments in metallurgy]. Stal', no 5.pp.97-102.
 4. Novikov N. I., Yavrumyan A. A. 2015. “Nekotorye aspekty razvitiya chernoy metallurgii i ikh vliyanie na sostoyanie metallurgicheskoy promyshlennosti Rossii” [Some Aspects of the Development of Ferrous Metallurgy and Their Impact on the State of the Metallurgical Industry in Russia]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, no 5, pp. 32-35.
 5. Federal State Statistics Service of the Russian Federation Official Website. Accessed on 7 November 2018. http://www.gks.ru
 6. Pasmurtseva N. N., Shaybakova L. F. 2010. “Formirovanie i realizatsiya innovatsionnoy strategii razvitiya metallurgicheskogo predpriyatiya” [Formation and Implementation of an Innovative Strategy for the Development of the Metallurgical Enterprise]. Yekaterinburg.
 7. Povarova A. I. 2015. “Regiony-metallurgi: osnovnye tendentsii i problemy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya” [The Regions of the Steelworkers: The Main Trends and Problems of Socio-Economic Development]. Problemy razvitiya territorii, no 6 (80), pp. 37-50.
 8. Pulyaeva V. N., Kharitonova N. A. 2014. “Innovatsionnoe razvitie chernoy metallurgii Rossii: problemy, perspektivy” [Innovative Development of Russian Steel Industry: Problems and Prospects]. Ekonomika v promyshlennosti, no 4, pp. 33-40.
 9. Pulyaeva V. N. 2017. “Knowledge Management Tools Development in the Metallurgy”. Russian Journal of Industrial Economics, vol. 10, no 2, pp. 121-127. DOI: 10.17073/2072-1633-2017-2-121-127
 10. Ruyga I. R. 2015. “Osobennosti innovatsionnogo i investitsionnogo razvitiya metallurgicheskoy promyshlennosti Rossiyskoy Federatsii” [Features of Innovative and Investment Development Metallurgical Industry of the Russian Federation]. Innovatsionnaya nauka, no 8, pp. 58-62.
 11. RF Ministry of Industry and Trade Order of 18 March 2009 No 150. “Strategiya razvitiya metallurgicheskoy promyshlennosti Rossii na period do 2020 goda” [Strategy of Development of the Metallurgical Industry of Russia until 2020]. Accessed on 6 November 2018. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95358/
 12. Upravlenie Federal'noy sluzhby gosudarstvennoy statistiki po Sverdlovskoy i kurganskoy oblasti [Department of the Federal state statistics service for Sverdlovsk and Kurgan region]. Accessed on 7 November, 2018. http://sverdl.gks.ru/
 13. Kharitonova N. A., Kunanbaeva K. B. 2015. “Upravleniye razvitiyem gradoobrazuyushchikh organizatsiy chernoy metallurgii” [Managing the Development of the Forming Organizations of the Ferrous Metallurgy]. Proceedings of the Research Conference with International Participants “Inzhenernyye innovatsii i ekonomika promyshlennosti (INPROM-2015)” (27 29 May 2015, Saint Petersburg), pp. 263-269. Saint Petersburg: Izdatelstvo Politekhnicheskogo universiteta.