Formation of the Legal Model of Citizens’ Information Security during the New Paradigm of Public Administration in the Russian Federation

Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research


Release:

2018, Vol. 4. №4

Title: 
Formation of the Legal Model of Citizens’ Information Security during the New Paradigm of Public Administration in the Russian Federation


For citation: Nosova N. P., Budarin Ya. S. 2018. “Formation of the Legal Model of Citizens’ Information Security during the New Paradigm of Public Administration in the Russian Federation”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 4, no 4, pp. 106-118. DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-4-106-118

About the authors:

Natalya P. Nosova, Dr. Sci. (Hist.), Professor, Department of State and Municipal Administration, University of Tyumen; nosova-np@mail.ru

Yaroslav S. Budarin, Student, Institute of Distance Education, University of Tyumen; eguine@tutanota.com

Abstract:

This article analyzes the legal problems of information security of Russian citizens, in particular, the reform of the information infrastructure of public administration. The study shows that the Russian Federation falls behind the adaption to the contemporary challenges. The formation of a digital society leads to the use of a fundamentally new (based on information policy) government’s paradigm, defined by the interaction between the state, citizens, and the private sector.

The authors prioritize the problem of citizens’ information security. They show that the state legal system in the field of information security and informatization of public administration does not ensure effectively the national interests in the information sphere. Based on the study’s results, the authors propose a concept of the federal law “On Informatization of State Administration and Local Self-Government in a Single Information Infrastructure”. The draft law aims to create an integrated system of legal regulation in digitalized state administration and local self-government as a single information infrastructure. The proposed law can become the legal basis for the creation of an integrated system of public administration using information technologies.

References:

 1. Akhmetyanova A. I., Kuznetsova A. R. 2016. “Problemy obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti v Rossii i eye regionakh” [Problems of Ensuring Information Security in Russia and Its Regions]. Fundamental’nyye issledovaniya, no 8-1, pp. 82-86.
 2. Balashova E. M. 2011. “Otsenka effektivnosti elektronnogo pravitel’stva” [Evaluation of the Effectiveness of E-Government]. Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal’nogo upravleniya, no 2, pp. 205-219.
 3. Bell D. 2004. Gryadushcheye postindustrial’noye obshchestvo. Opyt sotsial’nogo prognozirovaniya [The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting]. Translated from English. 2nd edition, revised. Moscow: Academia. 
 4. Elizarov V. G. 2016. “Analiz mezhdunarodnogo i zarubezhnogo opyta pravovogo regulirovaniya informatsionnoy bezopasnosti detey i podrostkov” [Analysis of International and Foreign Experience of Legal Regulation of Information Security of Children and Adolescents]. Final, section 10, pp. 1-227. 
 5. Irkhin Yu. V. 2009. “‘Elektronnoye pravitel’stvo’: zarubezhnyy opyt i rossiyskiye realii” [“Electronic Government”: Foreign Experience and Russian Realities]. In: Ars administrandi: sbornik nauchnykh statey, pp. 13-27. Perm: Perm State University Publishing House. 
 6. Kolin K. K. 2006. “Rossiya i mir na puti k informatsionnomu obshchestvu” [Russia and the World on the Way to the Information Society]. Otkrytoye obrazovaniye, no 4, pp. 89-96.
 7. Korotkov A. V., Kristalnyy B. V., Kurnosov I. N. 2007. Gosudarstvennaya politika Rossiyskoy Federatsii v oblasti razvitiya informatsionnogo obshchestva [State Policy of the Russian Federation in the Field of the Development of the Information Society]. Edited by A. V. Korotkov. Moscow: Treyn.
 8. Krylov G. O., Lazarev V. M., Lyubimov A. E. 2013. “Mezhdunarodnyy opyt pravovogo regulirovaniya informatsionnoy bezopasnosti i vozmozhnosti po ego kompleksnomu ispol’zovaniyu v Rossiyskoy Federatsii” [International Experience of Legal Regulation of Information Security and Possibilities for Its Complex Use in the Russian Federation]. Pravovaya informatika, no 3, pp. 15-28.
 9. RF Federal Law of 26 July 2017 No 187-FZ (as of 1 January 2018) “O bezopasnosti kriticheskoy informatsionnoy infrastruktury Rossiyskoy Federatsii” [On the Security of the Critical Information Infrastructure of the Russian Federation]. Rossiyskaya gazeta, 31 July.
 10. RF Government Decree of 4 May 2017 No 525 (as of 19 May 2017) “O vnesenii izmeneniy v postanovleniye Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii ot 24 oktyabrya 2011 No 861” [On Amendments to the RF Government Decree of 24 October 2011 No 861]. Sobraniye zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii, no 20, art. 2913.
 11. RF Government Decree of 24 October 2011 No 861 (as of 25 September 2018) “O federal’nykh gosudarstvennykh informatsionnykh sistemakh, obespechivayushchikh predostavleniye v elektronnoy forme gosudarstvennykh i munitsipal’nykh uslug (osushchestvleniye funktsiy)” [On the Federal State Information Systems Providing the Provision of State and Municipal Services in Electronic Form (Execution of Functions)]. Sobraniye zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii, no 44, art. 6274.
 12. RF Federal Law of 27 July 2006 No 149 (as of 23 April 2018) “Ob informatsii, informatsionnykh tekhnologiyakh i o zashchite informatsii” [On Information, Information Technologies. and Information Protection]. Rossiyskaya gazeta, 29 July.
 13. RF President’s Decree of 5 December 2016 No 646 “Ob utverzhdenii Doktriny informatsionnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii” [On Approval of the Information Security Doctrine of the Russian Federation]. Sobraniye zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii, no 50, art. 7074.
 14. Smolenskiy M. B. 2017. “Informatsionnoye obshchestvo i informatsionnaya bezopasnost’” [Information Society and Information Security]. European Journal of Law and Political Sciences, no 1, pp. 3-6. Accessed on 20 October 2018. https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoe-obschestvo-i-informatsionnaya-bezopasnost
 15. Solomatina E. D., Shabutskaya N. V. 2015. “Gosudarstvennoye upravleniye v usloviyakh globalizatsii i informatizatsii ekonomiki: zarubezhnyy opyt” [Public Administration in the Context of Globalization and Informatization of the Economy: Foreign Experience]. Sotsial’no-ekonomicheskiye yavleniya i protsessy, vol. 10, no 10, pp. 137-143.
 16. Chugunov A. V. 2009. “Elektronnoye pravitel’stvo: formirovaniye ego pravovoy bazy v Rossii” [Electronic Government: The Formation of Its Legal Base in Russia]. Vestnik FGU “Gosudarstvennaya registratsionnaya palata” pri Ministerstve yustitsii Rossiyskoy Federatsii, no 4, pp. 34-46.
 17. Banakar R. 2015. Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-09650-6
 18. Castells M. 2000. The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture. Wiley.
 19. Johnson D. R., Post D. 2001. “Law and Borders — The Rise of Law in Cyberspace”. In: Ludlaw P. (ed.). Crypto Anarchy, Cyberstates, and Pirate Utopias. Massachusetts Institute of Technology.