Incentive Factors of Competitiveness of the Employed Youth

Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research


Release:

2018, Vol. 4. №3

Title: 
Incentive Factors of Competitiveness of the Employed Youth


For citation: Melnik V. V. 2018. “Incentive Factors of Competitiveness of the Employed Youth”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 4, no 3, pp. 105-119. DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-3-105-119

About the author:

Vladimir V. Melnik, Dr. Sci. (Philos.), Professor, Department of General and Economic Sociology, University of Tyumen; eLibrary AuthorID, ScopusID, v_v_melnik@mail.ru

Abstract:

This article studies interdisciplinary approaches to the understanding of competition and competitiveness, which allows revealing their personal sociological and psychological correlations and interrelation. At the essential level, within the framework of the concept of “collective mental programming” by G. Hofstede and socio-cultural genotype, the author analyzes the “motivational stimulus” of competitiveness at the levels of “quasi”, “ratio”, “hyper”, “avoidance”, and “self-development”. The variety of motivational stimuli is determined both by the great attention of society and the state to contemporary problems of competition, and by the necessity of its implementation at the organizational level. The author analyzes the research strategies, value aspects of the essential embodiment of competitiveness, and the role of the sociocultural genotype of the individual in this process. This article provides an empirical analysis of the level of “subject” development of competition (industries and organizations) based on the results of an intelligence study of the competitiveness of working youth in the Tyumen Region.

References:

 1. Amosov N. A. 1989. “Real’nosti, idealy i modeli” [Reality, Ideals, and Models]. Nauka i zhizn’, no 5, pp. 65-73. 
 2. Vlasyuk G. V. 2013. “Osobennosti sotsial’noy konkurentosposobnosti” [Features of Social Competitiveness]. Voprosy psikhologii i vospitaniya, no 1, pp. 173-180. 
 3. Diligenskiy G. G. 1990. « V zashchitu chelovecheskoy individual’nosti » [In Defense of Human Individuality]. Voprosy filosofii, no 3, pp. 31-45.
 4. Lugovoy A. A. 2000. “Osobennosti russkogo kul’turnogo arkhetipa” [Features of the Russian Cultural Archetype]. Sotsiologiya i obshchestvo: Proceedings of the 1st All-Russian Sociological Congress “Obshchestvo i sotsiologiya: novyye realii i novyye idei”, pp. 280-281. Saint-Petersburg.
 5. VNIIOENG. 1988. Spravochnik dlya tekhnikumov Ministerstva Neftyanoy promyshlennosti SSSR. Minnefteprom SSSR, Vsesoyuznyy nauchno-issledovatel’skiy institut organizatsii, upravleniya i ekonomiki Neftegazovoy promyshlennosti. Nauchno-metodicheskiy tsentr [Reference Book for Technical Schools of the USSR Ministry of Petroleum Industry. USSR Ministry of Oil Industry, All-Union Scientific Research Institute of Organization, Management and Economics of the Oil and Gas Industry. Scientific and Methodological Center]. Moscow: VNIIOENG.
 6. Glavtyumenneftegaz, TSNIS. 1989. Spravochnoye posobiye po strukture institutov i fakul’tetov povysheniya kvalifikatsii rukovoditeley i spetsialistov Glavtyumenneftegaza v sisteme Ministerstva neftyanoy promyshlennosti [Reference Manual on the Structure of Institutes and Faculties of Advanced Training for Managers and Specialists of Glavtyumenneftegaz in the System of the Ministry of Oil Industry]. Tyumen: Glavtyumenneftegaz, TSNIS.
 7. RF President Decree of 21 December 2017 Nj 618 “Ob osnovnykh napravleniyakh gosudarstvennoy politiki po razvitiyu konkurentsii” [On the Main Directions of State Policy on the Development of Competition] (together with “Natsional’nym planom razvitiya konkurentsii v Rossiyskoy Federatsii na 2018-2020 gody” [National Plan for the Development of Competition in the Russian Federation for 2018-2020]). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285796/
 8. Khazova S. A. 2011. Razvitiye konkurentosposobnosti spetsialistov po fizicheskoy kul’ture i sportu v protsesse professional’noy podgotovki: monografiya [Development of Competitiveness of Specialists in Physical Culture and Sport in the Process of Vocational Training]. Maykop.
 9. Yadov V. A. 2013. Samoregulyatsiya i prognozirovaniye sotsial’nogo povedeniya lichnosti: Dispozitsionnaya kontseptsiya [Self-Regulation and Prediction of a Person’s Social Behavior: Dispositional concept]. 2nd edition. Moscow: TSSPiM. 
 10. Hofstede G. 1994. Cultures and Organizations — Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. London: Harper Collins Publishers.
 11. Klyueva O. A. 2016. “Competitiveness of Personality as a Psychological Phenomenon: The Content of the Construct and Its Typology”. Psychology in Russia: State of the Art, vol. 9, no 2, pp. 151-166. DOI: 10.11621/pir.2016.0212
 12. Reeve J. 2009.Understanding Motivation and Emotion. John Wiley.
 13. Ryckman R. M., Thornton B., Gold J. A., Collier Sh. 2011. “Considering Competition Avoidant Individuals via the Big Five Model”. Current Research in Psychology, vol. 2, pp. 108-114. DOI: 10.3844/crpsp.2011.108.114