G. F. Shafranov-Kutsev on Career Guidance and Problems of Student Self-Determination (The Case of the Monitoring of Sverdlovsk Students in 1995-2016)

Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research


Release:

2018, Vol. 4. №3

Title: 
G. F. Shafranov-Kutsev on Career Guidance and Problems of Student Self-Determination (The Case of the Monitoring of Sverdlovsk Students in 1995-2016)


For citation: Vishnevskiy Yu. R., Narkhov D. Yu., Vishnevskiy S. Yu., Belova O. R. 2018. “G. F. Shafranov-Kutsev on Career Guidance and Problems of Student Self-Determination (The Case of the Monitoring of Sverdlovsk Students in 1995-2016)”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 4, no 3, pp. 8-21. DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-3-8-21

About the authors:

Yury R. Vishnevsky, Dr. Sci. (Philol.), Honorary Professor, Sociology and Public Administration Department, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin (Ekaterinburg); soc_stu@e1.ru

Dmitry Yu. Narkhov, Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor, Department of Organizing Youth Work, Ural Federal University (Yekaterinburg); d_narkhov@mail.ru

Sergey Yu. Vishnevskiy, Dr. Sci. (Sociol.), Professor, Department of Sociology and State and Municipal Administration Technologies, Ural Federal University (Yekaterinburg); soc_stu@mail.ru

Olga R. Belova, Master, Senior Lecturer, Ural Federal University (Yekaterinburg); o.r.belova@urfu.ru

Abstract:

This article celebrates the anniversary of the Russian sociologist and management system organizer — Gennady F. Shafranov-Kutsev — as well as his contribution to the development of the sociology of education. The authors pay particular attention to the theory and practice of studying problems of career guidance conducted by the team under his command. Analyzing the trends revealed by the colleagues, the authors correlate them with the results of the monitoring of Sverdlovsk students in 1995-2016. They emphasize the fruitfulness of such comparative studies.

References:

 1. Gulyayeva L. V., Shafranov-Kutsev G. F. 2017. “Issledovaniye konkurentooriyentirovannosti sovremennykh starsheklassnikov: aktual’nyye problemy i perspektivy formirovaniya (na primere Tyumenskoy oblasti)” [Study of the Competitive Orientation of Modern High School Students: Current Problems and Prospects of Formation (On the Example of the Tyumen Region)]. Integratsiya obrazovaniya, no 4, pp. 651-668.
 2. Efimova G. Z., Shafranov-Kutsev G. F. 2014. “Professional’noye obrazovaniye i formirovaniye konkurentosposobnosti lichnosti, sotsial’noy obshchnosti” [Professional Education and Shaping Competitiveness of an Individual, Social Community]. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, no 8, pp. 28-39.
 3. Efimova G. Z., Shafranov-Kutsev G. F. 2017. “Formirovaniye konkurentnykh kachestv lichnosti — osnovnaya zadacha sistemy obrazovaniya” [Formation of Competitive Personality Traits — The Main Task of the Education System]. Alma mater, no 10, pp. 69-76.
 4. Kutsev G. F. 2002. “Avtonomiya universitetov i formirovaniye grazhdanskogo obshchestva v Rossii” [Autonomy of Universities and the Formation of a Civil Society in Russia]. Proceedings of the All-Russian Workshop “Vuz i region” (25-26 April 2002), pp. 3-16. Tyumen.
 5. Kutsev G. F. 1991. “Gumanitarizatsiya obrazovaniya i perestroyka prepodavaniya sotsial’no-politicheskikh nauk” [Humanitarization of Education and the Restructuring of the Teaching of Social and Political Sciences]. Alma mater, no 1, pp. 26-34.
 6. Kutsev G. F. 2003. Model’ vuza v usloviyakh rynochnoy ekonomiki [Model of the University in a Market Economy]. Tyumen: UTMN Publishing House.
 7. Kutsev G. F. 2004. “Rol’ universitetov v formirovanii grazhdanskogo obshchestva” [The Role of Universities in the Formation of Civil Society]. In: Obrazovaniye v Tyumenskoy oblasti: intellektual’nyy i sotsiokul’turnyy potentsial, pp. 6-11. Tyumen.
 8. Bannikova L. N. et al. 2017. Student 1995-2016 gg.: dinamika sotsiokul’turnogo razvitiya studenchestv Srednego Urala: monografiya [Student 1995-2016: The Dynamics of Socio-Cultural Development of Students of the Middle Urals]. Edited by Yu. R. Vishnevskiy. Yekaterinburg: UrFU.
 9. Tolstoguzov S. N., Shafranov-Kutsev G. F. 2014. Proforiyentatsionnyye praktiki vuzov: monografiya [Vocational Guidance Practices of Universities]. Moscow: Logos.
 10. Shafranov-Kutsev G. F. 2011. “Modernizatsiya professional’nogo obrazovaniya regionov kak faktor ustoychivogo innovatsionnogo razvitiya” [Vocational Training Modernization of Regions as the Factor of Steady Innovative Development]. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, no 8, pp. 169-175.
 11. Shafranov-Kutsev G. F. 2011. Modernizatsiya rossiyskogo professional’nogo obrazovaniya: problemy i perspektivy. Monografiya [Modernization of Russian Professional Education: Problems and Prospects]. Tyumen: UTMN Publishing House.
 12. Shafranov-Kutsev G. F. 2007. “Myslit’ global’no, deystvovat’ lokal’no” [Think Globally, Act Locally]. Universitetskoye upravleniye: praktika i analiz, no 2, pp. 31-37.
 13. Shafranov-Kutsev G. F. 2000. “Novaya model’ klassicheskogo universiteta v usloviyakh regionalizatsii vysshego obrazovaniya” [A New Model of a Classical University in the Context of Regionalization of Higher Education]. Universitetskoye upravleniye: praktika i analiz, no 2, pp. 12-19.
 14. Shafranov-Kutsev G. F. 2015. “O nekotorykh sotsiologicheskikh zakonomernostyakh razvitiya sovremennogo obrazovaniya” [On Certain Sociological Regularities of Contemporary Education Development]. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 1, no 2, pp. 6-19.
 15. Shafranov-Kutsev G. F. 1998. “O tendentsiyakh regionalizatsii vysshego obrazovaniya” [On the Tendencies of Regionalization of Higher Education]. Obrazovaniye v Sibiri, no 1, pp. 52-64.
 16. Shafranov-Kutsev G. F. 1998. Osnovy sotsiologii: Kurs lektsiy [Fundamentals of Sociology]. Tyumen: UTMN Publishing House.
 17. Shafranov-Kutsev G. F. 2005. “Sovremennomu obshchestvu — sovremennyye universitety” [Modern Universities for Modern Society]. Universitetskoye upravleniye: praktika i analiz, no 5, pp. 14-25.
 18. Shafranov-Kutsev G. F. 2015. “Sovremennyye vyzovy i real’nost’ proforiyentatsionnoy deyatel’nosti v sisteme ‘shkola — vuz — rynok truda’” [Modern Challenges and the Reality of Vocational Guidance Activities in the System “School — University — Labor Market”]. SOTSIS, no 1, pp. 120-128.
 19. Shafranov-Kutsev G. F. 2010. “Sotsiologicheskoye znaniye v sisteme sotsial’no-gumanitarnoy podgotovki studentov” [Sociological Knowledge in the System of Social and Humanitarian Training of Students]. SOTSIS, no 5, pp. 118-123.
 20. Shafranov-Kutsev G. F. 2001. Sotsiologiya: Kurs lektsiy [Lectures in Sociology]. Tyumen: UTMN Publishing House.
 21. Shafranov-Kutsev G. F. 2003. Universitet v regional’nom soobshchestve: monografiya [University in the Regional Community]. Moscow: Vysshaya shkola.
 22. Shafranov-Kutsev G. F. 1997. Universitet i region: monografiya [University and Region]. Tyumen: UTMN Publishing House.
 23. Shafranov-Kutsev G. F. 2016. “Formirovaniye konkurentosposobnykh kachestv budushchego spetsialista” [Formation of Competitive Qualities of the Future Specialist]. Professional’noye obrazovaniye. Stolitsa, no 5, pp. 6-9.
 24. Shafranov-Kutsev G. F., Davydenko V. A. 2011. “Grazhdanskoye obshchestvo i doveriye: obshcheye i razlichnoye v teoreticheskom i prakticheskom aspektakh” [Civil Society and Trust: General and Differentiating Features in Theoretical and Practical Contexts]. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, no 8, pp. 6-20.