Comprehensive Methodology for the Analysis of Socio-Economic Characteristics of the Municipal Districts of the Novosibirsk Region

Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research


Release:

2018, Vol. 4. №2

Title: 
Comprehensive Methodology for the Analysis of Socio-Economic Characteristics of the Municipal Districts of the Novosibirsk Region


For citation: Krupchatnikova V. V., Melnikova A. S., Golubev S. V., Novoselov V. V. 2018. “Comprehensive Methodology for the Analysis of Socio-Economic Characteristics of the Municipal Districts of the Novosibirsk Region”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 4, no 2, pp. 173-190. DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-2-173-190

About the authors:

Vera V. Krupchatnikova, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of Economic Theory and Applied Economics, Novosibirsk State Technical University; krupchatnikova@corp.nstu.ru

Anastasiya S. Melnikova, Senior Lecturer, Department of Sociology and Mass Communications, Novosibirsk State Technical University; Senior Lecturer, Department of Sociology, Novosibirsk State University of Economics and Management; kolomenskaya@corp.nstu.ru

Sergey V. Golubev, Master Student, Novosibirsk National Research University; qqsergeyqq@yandex.ru

Vyacheslav V. Novoselov, Undergraduate Student, Novosibirsk National Research University; vyacheslav.novoselov@gmail.com

Abstract:

This paper provides a brief overview of the approaches of domestic specialists to the analysis of typological features of the regions. Various versions of typologies are shown, based on the use of economic and socio-economic indicators of the development of territories. The main difficulties associated with the procedure for constructing typologies are listed. A comprehensive methodology for analyzing the socio-economic characteristics of the municipal districts of the Novosibirsk Region is proposed. The methodology assumes the use of several methods (sectoral economic grouping, clusters and the calculation of the Social Development Index) and various data types (spatial and spatial-temporal).

It is shown that this method allows obtaining a stable typology of municipal regions of the Novosibirsk Region. In particular, based on the official statistics for the year 2016, the following clusters of the districts of Novosibirsk region were identified: agricultural areas with developed livestock, areas with a developed mixed type of production, areas with problematic agricultural production and problematic areas with a mixed type of production.

The obtained results do not contradict the sectoral economic grouping of districts performed according to the data of 2009-2014. As a result of comparison of the values of the Social Development Index for different types of areas, a correlation was found between the social and economic development of the municipal districts of the Novosibirsk Region. Intermediate results of the study are illustrated by means of cartograms. The factors that differentiate the municipal districts of the region according to the level of social and economic development and the industrial structure of production are described. Unique and typical features of the districts of the Novosibirsk Region are described according to the data of passports and innovative passports of the districts for 2016. The prospects of using the proposed complex methodology for forming a multistage regionalized sample of sociological research are formulated.

References:

 1. Animitsa P. E., Novikova N. V., Khodus V. V. 2009. “Tipologiya kak metod issledovaniya sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regionov” [Typology as a Method of Research of Social and Economic Development of Regions].  Izvestiya Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, no 1 (23), pp. 52-59. 
 2. Gorshenina E. V. 2009. Regional'nye ekonomicheskie issledovaniya: teoriya i praktika [Regional Economic Research: Theory and Practice]. Tver: Tverskoy gosudarstvennyy universitet.
 3. Grinchel B. M., Nazarova E. A. 2015. “Tipologiya regionov po urovnyu i dinamike povysheniya kachestva zhizni” [Typology of Regions by Level and Dynamics of the Quality of Life]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz, no 3 (39), pp. 111-125
 4. Kazantsev S. V. 2008. “Otsenka vzaimnogo polozheniya rayonov” [Assessment of the Relative Position of Districts]. Region: ekonomika i sotsiologiya, no 2, pp. 151-174.
 5. Kalugina Z. I., Fadeeva O. P. 2009. “Novaya paradigma selskogo razvitiya” [New Paradigm of Rural Development]. Mir Rossii, no 2, pp. 24-49
 6. Kosharnaya G. B., Kosharnyy V. P. 2016. “Triangulyatsiya kak sposob obespecheniya validnosti rezul'tatov empiricheskogo issledovaniya” [Triangulation as a Means Ensuring Validity of Empirical Study Results]. Izvestiya VUZov. Povolzhskiy region. Obshchestvennye nauki, no 2 (38), pp. 117-122 
 7. Mazilov E. A. 2015. “Metodicheskie podkhody k tipologizatsii regionov po urovnyu razvitiya promyshlennogo kompleksa” [Approaches to Typology of Regions in Terms of the Industrial Complex]. Problemy ekonomiki i menedzhmenta, no 6 (46), pp.75-82.
 8. Markova N., Bedenkov A. 1995. “Sotsial'no-ekonomicheskoe polozhenie regionov Rossii: obzor” [The Socio-Economic Situation in Russia’s Regions: An Overview]. Voprosy ekonomiki, no 3, pp. 121-129.
 9. Mikhaylova S. S., Antokhonova I. V., Budazhanaeva M. Ts., Prushenova D. Ts-D. 2015. “Mnogomernaya tipologiya selskikh territoriy regiona” [Multidimensional Typology of Rural Territories of the Region]. Vestnik BGU, no 2, pp. 112-119
 10. Seliverstov V. E. 2013. “Regional'noe strategicheskoe planirovanie: ot metodologii k praktike” [Regional Strategic Planning: From Methodology to Practice]. Novosibirsk: IEOPP SO RAN.
 11. Strategiya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Novosibirskoy oblasti na period do 2025 goda [Strategy of Social and Economic Development of the Novosibirsk Region up to 2025]. Accessed on 25 March 2018. http://www.nso.ru/page/2412
 12. Strizhkova L. A., Zlatoverkhovnikova T. V. 2002. “Kachestvo zhizni v rossiyskikh regionakh (dinamika, mezhregionalnye sopostavleniya)” [Quality of Life in Russian Regions (Dynamics, Inter-Regional Comparisons)]. Ekonomist, no 10, pp. 67-76
 13. Strizhkova L. A., Zlatoverkhovnikova T. V. 1996. “Regiony Rossii: kachestvo zhizni” [Regions of Russia: Quality of Life]. Nauchno-analiticheskiy zhurnal Obozrevatel, no 5 (76), pp. 38-41.