Gender Diversity in Polish Enterprises

Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research


Release:

2018, Vol. 4. №1

Title: 
Gender Diversity in Polish Enterprises


For citation: Wieczorek-Szymańska A., Leoński W. 2018. “Gender Diversity in Polish Enterprises”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 4, no 1, pp. 186-200. DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-1-186-200

About the authors:

Anna Wieczorek-Szymańska, Ph. D. in Economics, Lecturer, Faculty of Economics and Management, University of Szczecin (Poland); wiean@wneiz.pl

Wojciech Leoński, Ph. D. in Economics, Lecturer, Faculty of Economics and Management, University of Szczecin (Poland); wleonski@wneiz.pl

Abstract:

In the era of a socially heterogeneous environment, diversity management (DM) should be of primary significance in any company. As the potential within diverse human resources is huge, its proper utilisation may translate into a company’s market success. In Poland, the society is relatively uniform in terms of culture, race, and religion. Age and gender are the primary elements that are recognized the fastest. These factors most often constitute the reason for discrimination within Polish enterprises. That is why they are the main field of DM in Poland.

In this paper, the authors have chosen to focus on the issue of gender diversity in enterprises.The subject is specifically significant in terms of its topicality. Diversity at the workplace constitutes one of the most important global employment trends. Analysis of selected aspects of DM in the context of gender diversity in Poland may contribute to better understanding of the problem.

The first part of this paper studies the DM from the theoretical point of view, expressed source literature and reports. The next chapter focuses on the issue of gender diversity based on research in Poland and abroad. The further part of the article focuses on the limitations of DM and activities aimed at promoting diversity in Polish enterprises.

The main goal of this article is to analyze the level of gender diversity in Polish and foreign companies as well as the selected support tools and barriers in managing diversity in Poland. The undertaken research topic has been executed using the critical literature analysis method, reports, and papers. The Web of Science Core Collection database has been used as a main source of data.

References:

 1. Adusei M., Akomea S. Y., Poku K. 2017. “Board and Management Gender Diversity and Financial Performance of Microfinance Institutions”. Cogent Business & Management, vol. 4, no 1. 
 2. Ali M. 2016. “Impact of Gender-Focused Human Resources Management on Performance. The Mediating Effects of Gender Diversity”. Australian Journal of Management, vol. 41, no 2, pp. 376-397.
 3. Bem E. 2007. “Firma równych szans. Przewodnik dobrych praktyk”. Warszawa, Gender Index, UNDP, EQUAL.
 4. Besler S., Sezerel H. 2012. “Strategic Diversity Management Initiatives: A Descriptive Study”. Procedia — Social and Behavioral Sciences, vol. 58, pp. 624-633.
 5. Central Statistical Office in Poland. 2015. “Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa.
 6. Central Statistical Office in Poland. 2017. “Monitoring Rynku Pracy. Kwartalna informacja o rynku pracy”. 24 November. Warszawa. Accessed on 18 January 2018. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/
 7. Chao S., Kim A., Marak M. 2017. “Does Diversity Matter? Exploring Workforce Diversity, Diversity Management, and Organizational Performance in Social Enterprises”. Asian Social Work and Policy Review, vol. 11, no 3, pp. 193-204. 
 8. Commissioner for Human Rights. “Czym jest dyskryminacja”. Accessed on 18 January 2018. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja
 9. Deloitte. 2017. “Women in the Boardroom: A Global Perspective”. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/Women%20in%20the%20boardroom%20...
 10. Deloitte. 2018. “Global Human Capital Trends 2017”. Support for Voluntary Initiatives Promoting Diversity Management at the Workplace across the EU. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents About-Deloitte/central-europe/ce-global-human-capital-trends.pdf
 11. Dwyer S., Richard O. C., Chadwick K. 2003. “Gender Diversity in Management and Firm Performance: The Influence of Growth Orientation and Organizational Culture”. Journal of Business Research, vol. 56, no 12, pp. 255-266.
 12. European Commission. “Support for Voluntary Initiatives Promoting Diversity Management at the Workplace across the EU”. Accessed on 18 January 2018. http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:63712-2014:TEXT:EN:HTML
 13. Francoeur C., Labelle R., Sinclair-Desgagne B. 2008. “Gender Diversity in Corporate Governance and Top Management”. Journal of Business Ethics, vol. 81, no 1, pp. 83-95.
 14. Glinka B., Kostera M. 2012. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 15. Groeneveld T. A. S. 2015. “Diversity Management for All? An Empirical Analysis of Diversity Management Outcomes across Groups”. Personnel Review, vol. 44, no 5.
 16. Kaźmierczyk J. 2011. Technologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483). Accessed on 18 January 2018. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483
 18. Konrad A. M., Jung Y., Mauer C. 2016. “Antecedents and Outcomes of Diversity and Equality Management Systems: An Integrated Institutional Agency and Strategic Human Resources Management Approach”. Human Resources Management, vol. 55, pp. 83-107. 
 19. Kwiatek A. 2014. “Społeczna odpowiedzialność a różnorodność w organizacjach”. In: Zagóra-Jonszta U. (ed.). Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: racjonalność — efektywność — etyka, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 180, cz. 2., Katowice.
 20. Leoński W. 2016. “Diversity Management as a Tool of CSR”. Winnet Centre of Excellence Series, no 1, Inequalities in Management and Economy, pp. 31-46. University of Kelaniya.
 21. Lis M. 2017. “Za rok w Polsce będzie pracować 3 mln Ukraińców”. Accessed on 18 January 2018. https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/ukraincy-pracujacy-w-polsce-pensj...
 22. McMahan G., Bell M. P., Virick M. 1998. “Strategic Human Resources Management: Employee Involvement, Diversity, and International Issues”. Human Resources Management Review, vol. 3, pp. 193-214.
 23. Nowicka A. D. 2013. “Zarządzanie różnorodnością — czyli jak efektywnie wykorzystać w zespole różnice międzyludzkie”. Bank Wspólnych Sił. Magazyn grupy BPS, vol. 1, pp. 40-41.
 24. Responsible Business Forum. 2016. “Łączy nas różnorodność”. Accessed on 18 January 2018. http://www.sdgs.pl/wp-content/uploads/2017/07/fob-karta roznorodnosci-przewodnik-2016.pdf
 25. Sedlak & Sedlak. 2015. “Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń”. Accessed on 18 January 2018. https://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-kobiet-i-mezczyzn-w-2015-roku
 26. Shukla M, Arntzen A. 2013. “Gender Diversity in Management and Leadership: A new Competitive Advantage?”. Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance (ICMLG; Bangkok, Thailand), pp. 307-310. Bangkok: Bangkok Univ.
 27. Sznajder A. 2013. “Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością”. Konfederacja Lewiatan. Drukarnia W&B. Warszawa.
 28. Tanikawa T., Kim S., Jung Y. 2017. “Top Management Team Diversity and Firm Performance: Exploring the Function of Age”. Team Performance Management, vol. 23, no 3-4, pp. 156-170.
 29. Taylor Cox J. 1993. “Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research and Practice”. San Francisco: Berrett-Koehler.
 30. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 z późn. zm. Accessed on 20 January 2018. http://www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-2018-tekst-jednolity-luty-2018
 31. Wieczorek-Szymańska A. 2017. “Organizational Maturity in Diversity Management”. Journal of Corporate Responsibility and Leadership, vol. 4, no 1, pp. 79-91.