Dynamics of Labor Motivation and Economic Activity of the Population of a Large Siberian Region (2010-2014)

Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research


Release:

2017, Vol. 3. №1

Title: 
Dynamics of Labor Motivation and Economic Activity of the Population of a Large Siberian Region (2010-2014)


For citation: Nemirovskiy V. G. 2017. “Dynamics of Labor Motivation and Economic Activity of the Population of a Large Siberian Region (2010-2014)”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 3, no 1, pp. 71-83. DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-1-71-83

About the author:

Valentin G. Nemirovskiy, Dr. Sci. (Soc.), Professor, Leading Research Associate, Department of General and Economic Sociology, Tyumen State University; valnemirov@mail.ru

Abstract:

This article analyzes the dynamics of labor motivation and economic activity of the Krasnoyarsk Territory population in 2010-2014. The applied methodology is based on the sociocultural approach, developed by N. I. Lapin and implemented in the “Socio-cultural portrait of the region” research program of the Center for the Study of Socio-cultural Change of the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences. The empirical basis of the research is the data of representative surveys of the population of the region, conducted by semi-formalized interviews, and national and regional socio-economic statistical data. The article shows that during 2010-2014 market labor motivation of the region’s population has increased. Moreover, the potential for the private business development (including small business) in the region is far from exhausted. It is concluded that the economic activity development of the population is largely constrained by institutional barriers.

References:

 1. Andrianova E. V. 2008. “Transformatsiya trudovoy motivatsii v postsovetskiy period” [Transformation of Labor Motivation in the Post-Soviet Period]. Cand. Sci. (Soc.) diss. abstract. Tyumen.
 2. Andrianova E. V. 2010. “Dinamika motivatsii truda i trudovykh otnosheniy v regional'nom kontekste” [Dynamics of Motivation of Labor and Labor Relations in the Regional Context]. Paper presented at the international research sociological conference “Prodolzhaya Grushina” (Moscow, November 11–12). https://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/grusha_2010/ekonomika/Andrianova.pdf
 3. Andrianova E. V. 2012. “Motivatsiya trudovoy deyatel'nosti, kak aspekt modernizatsii sotsial'no-trudovykh otnosheniy” [Motivation of Labor Activity as an Aspect of Modernization of Social and Labor Relations]. Paper presented at the IV All-Russian sociological congress “Sotsiologiya i obshchestvo: global'nye vyzovy i regional'noe razvitie” (Ufa), pp. 363-370. http://www.ssa-rss.ru/files/File/congress2012/part3.pdf
 4. Andrianova E. V. 2014. “Izmenenie paradigmy motivatsii i tsennostey truda v kontekste razvitiya novoy ekonomicheskoy sotsiologii” [Change in the Paradigm of Motivation and Labor Values in the Context of the Development of a New Economic Sociology]. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, no 8, pp. 57-63.
 5. Andrianova E. V., Davydenko V. A. 2010. “Transformatsiya sistemy motivatsii truda i trudovykh otnosheniy v usloviyakh krizisa: na primere Tyumenskoy oblasti” [Transformation of the Labor Motivation System and Labor Relations in Crisis Conditions: The Example of the Tyumen Region]. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, no 4, pp. 55-61.
 6. Barinova E. A. 2013. “Sotsiologicheskie issledovaniya motivatsii trudovoy deyatel'nosti na predpriyatiyakh sfery APK” [Sociological Researches of Labor Activity Motivation in Agrarian and Industrial Enterprises]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. Regional'noe prilozhenie, no 3(35), pp. 25-29.
 7. Belyaeva L. A. 2006. “Problemy sotsial'noy stratifikatsii i trudovaya motivatsiya naseleniya (obshcherossiyskiy kontekst)” [Problems of Social Stratification and Labor Motivation of the Population (The Russian context)]. Proceedings of the All-Russian research conference “Opyt aprobatsii Tipovoy metodiki ‘Sotsiologicheskiy portret regiona’” in 2 vols. Vol. 2, pp. 45-58. Tyumen: Izd-vo TGU.
 8. Belyaeva L. A. 2007. “Trudovaya motivatsiya v strukture rossiyskogo samosoznaniya v postsovetskiy period” [Labor Motivation in the Structure of Russian Identity in the Post-Soviet Period]. Proceedings of the 1st All-Russian conference “Problemy rossiyskogo samosoznaniya” (Moscow-Oryol, October 26-28, 2006). Edited by S. A. Nikolsky. Pp. 79-84. Moscow: IF RAN.
 9. Bessokirnaya G. P. 2016. “Motivatsiya truda v postsovetskoy Rossii: opyt i metodiki issledovaniy” [Motivation of Labor in Post-Soviet Russia: Experience and Research Methods]. Sotsiologicheskie issledovaniya, no 2, pp. 29-38.
 10. Kargopolova E. V. 2012. “Motivatsiya trudovoy deyatel'nosti: regional'nyy aspekt (na primere Astrakhanskoy oblasti)” [Motivation of Labor Activity: A Regional Aspect (On the Example of the Astrakhan Region)]. Vestnik Omskogo universiteta, no 3(65), pp. 325-328.
 11. Lapin N. I. (ed.). 2016. Atlas modernizatsii Rossii i ee regionov: sotsioekonomicheskie i sotsiokul'turnye tendentsii i problem [Modernization Atlas of Russia and Its Regions: Socio-Economic and Socio-Cultural Trends and Problems]. Moscow: Ves' Mir.
 12. Magun V. S. 1996. “Trudovye tsennosti rossiyskogo naseleniya” [The Labor Values of the Russian Population]. Voprosy ekonomiki, no 1.
 13. Magun V. S. 2009. “Dinamika trudovykh tsennostey rossiyskogo naseleniya (1991-2007)” [Dynamics of Labor Values of the Russian Population (1991-2007)]. In: Sotsial'no-trudovye otnosheniya: problemy i perspektivy: materialy pervogo ermano-rossiyskogo foruma “Formirovanie sotsial'noy politiki”, pp. 88-101. Moscow.
 14. Metodicheskie trebovaniya po organizatsii i provedeniyu empiricheskogo issledovaniya v regione [Methodological Requirements for the Organization and Conduct of Empirical Research in the Region]. In: Lapin N. I., Belyaeva L. A. (eds). 2009. Regiony v Rossii: sotsiokul'turnye portrety regionov v obshcherossiyskom kontekste, pp. 796-807. Moscow.
 15. Nemirovskiy V. G., Nemirovskaya A. V. 2010. Sotsiokul'turnyy portret krasnoyarskogo kraya [Sociocultural Portrait of the Krasnoyarsk Territory]. Krasnoyarsk: SibYuI MVD RF.
 16. Nemirovskiy V. G., Nemirovskaya A. V. 2014. Sotsiokul'turnye protsessy v Sibirskom regione (Krasnoyarskiy kray v 2010-2014 gg.) [Sociocultural Processes in the Siberian Region (Krasnoyarsk Territory in 2010-2014):]. Krasnoyarsk: Sib. feder. un-t.
 17. Nemirovskiy V.G., Nemirovskaya A.V. 2012. Dinamika sotsiokul'turnykh protsessov v Krasnoyarskom krae (na materialakh sotsiologicheskikh issledovaniy v regione v 2010-2012 gg.) [Dynamics of Socio-Cultural Processes in the Krasnoyarsk Territory (Based on Sociological Research in the Region in 2010-2012)]. Krasnoyarsk: Sibirskiy federal'nyy universitet.