Characteristics of Connectivity Regional Social Space

Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research


Release:

2016, Vol. 2. №3

Title: 
Characteristics of Connectivity Regional Social Space


About the authors:

Gulnara F. Romashkina, Dr. Sci. (Soc.), Professor, Department of Economic Security, System Analysis and Control, University of Tyumen; ORCID: 0000-0002-7764-5566, Scopus Author ID: 16437113600, WoS ResearcherID: O-7221-2017gr136@mail.ru

Irina F. Pecherkina, Cand. Sci (Soc.), Associate Professor, Department of Management and Business, University of Tyumen; i.f.pecherkina@utmn.ru

Abstract:

The authors aim to prove that the social trust level is one of the indicators of the regional social space coherence. This article dwells upon the nature and particularities of social trust and identifies the parameters, which influence the level of trust. The paper draws on the research results conducted in the Tyumen region. Trust affects the formation of the regional identity and helps its owners to find their place in the regional society. The most important factors influencing the level of institutional trust are the social well-being of an individual and the evaluation of social protection. The authors conclude that the improvement of institutional trust in society leads to more people participating in the social and political life of the region. Social trust can be viewed as an important resource of practical activities in the region.

References:

 1. Berger P., Lukman T. 1995. Sotsialnoe konstruirovanie realnosti. Traktat po sotsiologii znaniya [Social Construction of Reality. A Treatise on the Sociology of Knowledge]. Moscow: Medium.
 2. Bjørnskov Ch. 2008. “Social Trust and Fractionalization: A Possible Reinterpretation”. European Sociological Review, vol. 4, no 3, pp. 271-283. DOI: 10.1093/esr/jcn004
 3. Bobkova Ye. M. 2014. “Doverie kak faktor tselostnosti obshchestva” [Trust as the Factor of Social Coherence]. Sociological Studies, no 10, pp. 70-75.
 4. Filmer P. 1978. Novye napravleniya v sotsiologicheskoy teorii [New Directions in Sociological Theory.]. Moscow: Progress.
 5. Gushchina I. A., Polozhentseva O. A. 2014. “K voprosu o sotsialnom samochuvstvii naseleniya Murmanskoy oblasti (po rezultatam sotsiologicheskikh issledovaniy)” [On the Question of Social Well-Being of the Population of the Murmansk Region (According to the Results of Sociological Research)]. Sever i rynok: formirovanie ekonomicheskogo poryadka, no 4(41), pp. 16-21.
 6. Gusserl E. 2004. Krizis evropeyskikh nauk i transtsendentalnaya fenomenologiya [Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology]. Moscow: Vladimir Dal.
 7. Habermas J. 2003. Filosofskiy diskurs o moderne [The Philosophical Discourse of Modernity]. Translated from German by M. M. Belyaev, K. V. Kostin, Ye. L. Petrenko, I. V. Rozanov, G. M. Severskaya. Moscow: Ves Mir.
 8. Habermas J. 2010. “Ratsionalizatsiya prava i diagnoz sovremennosti” [Rationalization of the Right Diagnosis and Modernity]. Russian Sociological Review, vol. 10, no 3, pp. 131-155.
 9. Kozhina T. P. 2013. “Institutsionalnoe doverie: regionalnyy aspect” [Institutional Confidence: Regional Aspect]. Problemy razvitiya territorii, no 3(65), pp. 100-115.
 10. Kozyreva P. M. 2009. “Mezhlichnostnoe doverie v kontekste formirovaniya sotsialnogo kapitala” [Interpersonal Trust in the Context of the Formation of Social Capital]. Sociological Studies, no 1, pp. 43-54. 
 11. Kuchenkova A. V. 2016. “Mezhlichnostnoe doverie v rossiyskom obshchestve” [Interpersonal Trust in Russian Society]. Sociological Studies, no 1, pp. 26-36.
 12. Lapin N. I., Belyaeva L. A. 2010. Programma i tipovoy instrumentariy “Sotsiokulturnyy portret regiona Rossii” (Modifikatsiya — 2010) [The Program and the Standard Toolkit “Sociocultural Portrait Region of Russia” (Modification — 2010)]. Moscow: MFRAN.
 13. Reutov Ye. V., Reutova M. N. 2015. “Nedoverie v ustanovkakh i praktikakh naseleniya” [Distrust in Attitudes and Practices of the Population]. Sociological Studies, no 6, pp. 126-132.
 14. Romashkina G. F., Davydenko V. A. (eds.). 2015. Sotsiokulturnaya dinamika — portret Tyumenskoy oblasti [The Socio-Cultural Dynamics — A Portrait of the Tyumen Region]. Tyumen: Tyumen State University.
 15. Romashkina G. F., Davydenko V. A. 2014. “Sotsiokulturnye osnovaniya institutsionalnogo doveriya” [Sociocultural Institutional Trust Grounds]. Vlast, no 12, pp. 122-130.
 16. Sasaki M., Davydenko V. A., Latov Yu. V., Romashkin G. S., Latova N. V. 2009. “Problemy i paradoksy analiza institutsionalnogo doveriya kak elementa sotsialnogo kapitala sovremennoy Rossii” [Problems and Paradoxes in the Analysis of Institutional Trust as an Element of the Social Capital of Modern Russia]. Journal of Institutional Studies, vol. 1, no 1, pp. 20-35.
 17. Schütz A. 2003 Smyslovaya struktura povsednevnogo mira: ocherki po fenomenologicheskoy sotsiologii [The Semantic Structure of the Everyday World: Essays on Phenomenological Sociology]. Compiled by A. Ya. Alkhasov, translated from English by A. Ya. Alkhasov and N. Ya. Mazlumyanovaya, edited by G. S. Batygin. Moscow: Institut Fonda “Obshchestvennoe mnenie”.
 18. Toshchenko Zh. T. 2015. “Sotsiologiya zhizni kak teoreticheskaya kontseptsiya” [Sociology of Life as a Theoretical Concept]. Sociological Studies, no 1, pp. 106-116; Toshchenko Zh. T. 2016. “Zhiznennyy mir i ego smysly” [Life World and Its Meanings]. Sociological Studies, no 1, pp. 4-17.
 19. Tsentr gumanitarnykh tekhnologiy. “Issledovanie ‘Romir’: Reyting doveriya sotsialnym institutam v Rossii v 2015 godu” [The Study “Romir”: Rating of Confidence in Social Institutions in Russia in 2015]. http://gtmarket.ru/news/2015/05/20/7162; Tsentr gumanitarnykh tekhnologiy. “Issledovanie Levada-Tsentra: Doverie zhiteley Rossii institutam vlasti i obshchestva v 2013 godu” [A Study by the Levada Center: The Confidence of the Russian Residents towards the Governmental and Social Institutions in 2013]. http://gtmarket.ru/news/2013/10/08/6297; VCIOM: Russian Public Opinion Center. “Odobrenie deyatelnosti gosudarstvennykh institutov” [The Approval of the State Institutions Activities]. https://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov