Changes in Gametogenesis and Sexual Maturation of the Young Muksun (Coregonus muksun) Under the Influence of Surfagon

Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology


Release:

2018, Vol. 4. №1

Title: 
Changes in Gametogenesis and Sexual Maturation of the Young Muksun (Coregonus muksun) Under the Influence of Surfagon


For citation: Shuman L. A., Efremova K. V., Dedul K. A. 2018. “Changes in Gametogenesis and Sexual Maturation of the Young Muksun (Coregonus muksun) under the Influence of Surfagon”. Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology, vol. 4, no 1, pp. 61-75. DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-1-61-75

About the authors:

Leonid A. Shuman, Cand. Sci. (Biol.), Assistant, Department of Anatomy and Physiology of Humans and Animals, University of Tyumen; leonidshuman@yandex.ru

Katerina V. Efremova, Cand. Sci. (Biol.), Head of the Laboratory, Sobsk Fish Farm (Labytnangi); katerinaef@yandex.ru

Kristina A. Dedul, Master Student, University of Tyumen; dedul.kristina@list.ru

Abstract:

Reducing the number of many valuable fish species increases the importance of technologies for their artificial reproduction. For muksun (Coregonus muksun), the process of creating broodstocks is resource-intensive because of its late sexual maturation. Hormonal exposure during the early stages of gametogenesis is potentially capable of accelerating puberty of fishes.

In this paper, the authors describe the effect of a synthetic analogue of the gonadotropin releasing hormone-surfagon on gametogenesis, rates of puberty, and the internal organs of muksun’s juveniles. The results show an acceleration in the rate of gametogenesis in the fish exposed to the hormone.

References:

 1. Baldina S. N., Gordon N. Yu., Politov D. V. 2008. “Geneticheskaya differentsiatsiya muksuna Сoregonus muksun (Pallas) i rodstvennykh vidov sigovykh ryb (Soregonidae, Salmoniformes) Sibiri po mtDNK” [Genetic Differentiation of Coregonus muksun (Pallas) and Related Species the of Siberian Fish (Coregonidae, Salmoniformes) in Siberia according to mtDNA]. Genetics, vol. 44, no 7, pp. 896-905.
 2. Bakhtyukov A. A., Shpakov A. O. 2016. “Molekulyarnyye mekhanizmy regulyatsii steroidogeneza v kletkakh Leydiga” [Molecular Mechanisms of Steroidogenesis Regulation in Leydig Cells]. Cytology, vol. 58, no 9, pp. 666-678.
 3. Bubunets E. V., Revyakin A. O., Labenets A. V. 2014. “Innovatsionnaya model’ kombinirovannogo stimulirovaniya ovulyatsii u osetrovykh ryb i tsitometricheskiye osobennosti produtsiruyemykh ootsitov” [Innovative Model of Combined Ovulation Stimulation in Sturgeon and Cytometric Features of Produced Oocytes]. Biomedicine, vol. 1, no 4, pp. 65-69.
 4. Bubunets E. V., Labenets A. V. 2012. “Primeneniye gradual’nyx in”yektsiy surfagona v netraditsionnyye sroki pri vosproizvodstve osetrovykh” [Application of Gradual Injections of Surfagon into Unconventional Periods during the Reproduction of Sturgeon]. Agricultural science, no 2, pp. 26-28.
 5. Burlakov A. B. 2016. “Vovlecheniye v regulyatsiyu protsessov sozrevaniya i ovulyatsii ootsitov somatotropnogo gormona u belogo amura Ctenopharyngodon idella” [Involvement in Regulation of Maturation and Ovulation of Oocytes of Somatotropic Hormone in the White Cupid Ctenopharyngodon idella]. Bulletin of scientific conferences, no 2-3 (6), pp. 16-19.
 6. Burlakov A. B. 2015. “Osobennosti formirovaniya v gonadotropotsitakh gipofiza ovulyatornoy volny gonadotropina pri iskusstvennom vosproizvodstve ryb s vysokoy plodovitost’yu” [Features of the Formation in the Gonadotropocytes of the Pituitary Gland Ovulatory Wave Gonadotropin in the Artificial Reproduction of Fish with High Fertility]. Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology, vol. 1, no 1 (1), pp. 126-132.
 7. Garlov P. E. 2016. “Razrabotka printsipov effektivnogo upravleniya biotekhnikoy vosproizvodstva ryb na osnove neyroendokrinologicheskikh issledovaniy” [Development of Principles for Effective Management of Biotechnology of Fish Reproduction Based on Neuroendocrinological Studies]. Proceedings of the St. Petersburg State Agrarian University, no 43, pp. 153-160.
 8. Emelyanova N. G., Pavlov D. A., Txyan L. T. B. 2009. “Gormonal’naya stimulyatsiya sozrevaniya i ovulyatsii, stroyeniye gamet i vyrashchivaniye lichinok Dascyllus Trimaculatus (Pomacentridae)” [Hormonal Stimulation of Maturing and Ovulation, the Structure of Gametes and Growing of Larvae Dascyllus Trimaculatus (Pomacentridae)]. Ichthyology questions, vol. 49, no 2, pp. 254-268.
 9. Efremova E. V., Selyukov A. G., Shuman L. A. 2011. “Osobennosti differentsirovki pola i formirovaniya fonda polovykh kletok v rannem ontogeneze muksuna Coregonus muksun (Pallas)” [Features of sex differentiation and formation of sexual cells pool in the early ontogenesis of whitefish Coregonus muksun (Pallas)]. Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology, no 6, pp. 46-55.
 10. Isakov P. V., Selyukov A. G. 2010. Sigovyye ryby v ekosisteme Obskoy guby [Sigmata in the Ecosystem of the Ob Bay]. Tyumen: University of Tyumen.
 11. Isakov P. V., Selyukov A. G. 2005. “Sostoyaniye yaichnikov i osobennosti ovarial’nykh tsiklov muksuna Coregonus muksun (Coregonidae, Salmoniformes) v period zimovki v Obskoy gube” [Ovarian Condition and Features of Ovarian Cycles of Coregonus muksun (Coregonidae, Salmoniformes) during the Wintering Period in the Ob Bay]. Russian ichthyologycal Journal, vol. 45, no 2, pp. 242-250.
 12. Litvinenko A. A., Kapustina Ya. A., Matkovskii A. K., Semenchenko S. M. 2016. “Sovremennoye sostoyaniye i problemy vosstanovleniya zapasov sigovykh ryb Ob’-Irtyshskogo basseyna” [The Current State and Problems of Restoring the Stocks of Whitefish in the Ob-Irtysh Basin]. In: Litvinenko A. I., Reshetnikova Yu. S. (eds.). Proceedings of the 9th International Research Convention “Biologiya, biotekhnika razvedeniya i sostoyaniye zapasov sigovykh ryb” [Biology, Breeding Biotechnology, and the State of Stocks of Whitefish], pp. 57-60. Tyumen: State Research and Production Center for Fisheries.
 13. Nechaev I. V., Pavlov D. S., Nikandrov V. Ya. 2007. “Razvitiye etologo-fiziologicheskoy differentsiatsii mezhdu pestryatkami i serebryankami atlanticheskogo lososya Salmo salar” [Development of Ethological and Physiological Differentiation between Patches and Silverfish of Atlantic Salmon Salmo salar]. Russian Ichthyologycal Journal, vol. 47, no 6, pp. 799-818.
 14. Pavlov D. S., Pavlov E. D., Kostin V. V., Ganzha Ye. V. 2016. “Reoreaktsiya molodi raduzhnoy foreli pri vozdeystvii surfagona” [Reoreaction of Juveniles of Rainbow Trout under the Influence of a Surfagon]. Ontogenesis, vol. 47, no 2, pp. 110-116.
 15. Pavlov D. S., Pavlov E. D., Ganzha E. V., Kostin V. В. 2015. “Soderzhaniye tireoidnykh i polovykh steroidnykh gormonov u segoletok chernomorskoy kumzhi Salmo trutta labrax iz dvukh prostranstvennykh gruppirovok pri raznoy prodolzhitel’nosti golodaniya” [The Content of Thyroid and Sex Steroid Hormones in Juveniles of the Black Sea Trout Salmo trutta labrax from Two Spatial Groupings with Different Duration of Fasting]. News of wounds. Biological Series, no 4, pp. 415-422.
 16. Romanova E. M., Lyubomirova V. N., Romanov V. V., Mukhitova M. E. 2017. “Innovatsionnyye podkhody v poluchenii polovykh produktov afrikanskogo klariyevogo soma v basseynovoy akvakul’ture” [Innovative Approaches in Obtaining Sex Products of African Clarified Catfish in Basin Aquaculture]. Bulletin of the Ulyanovsk State Agricultural Academy, no 3 (39), p. 88.
 17. Selyukov A. G. 2002. “Reproduktivnaya sistema sigovykh ryb (Coregonidae, Salmoniformes) kak indikator sostoyaniya ekosistemy Obi. II. Polovyye tsikly muksuna Coregonus muksun” [Reproductive System of Whitefish (Coregonidae, Salmoniformes) as an Indicator of the State of the Ecosystem of the Ob. II. Sexual Cycles of Coregonus muksun]. Russian ichthyologycal Journal, vol. 42, no 2, pp. 225-235.
 18. Shuman L. A. 2014. “Gistopatologicheskiye izmeneniya i reproduktsionnyy potentsial u ryb v vodoyemakh Ob’-Irtyshskogo basseyna s razlichnoy antropogennoy nagruzkoy” [Histopathological Changes and Reproductive Potential of Fish in Reservoirs of the Ob-Irtysh Basin with Different Anthropogenic Load]. Cand. Scil (Biol.) diss. Moscow: All-Russian Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography.
 19. Claire M., Holland H., Hassin S., Zohar Y. 1998. “Effects of Long-Term Testosterone, Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist, and Pimozide Treatments on Gonadotropin II Levels and Ovarian Development in Juvenile Female Striped Bass (Morone saxatilis)”. Biology of Reproduction, vol. 59, pp. 1153-1162.
 20. Targonґska K., Kucharczyk D. 2011. “The Application of hCG, CPH and Ovopel in Successful Artificial Reproduction of Goldfish (Carassius auratus auratus) under Controlled Conditions”. Reproduction in Domestic Animals, no 46, pp. 651-655.