The Results of Hydrobiological and Hydrochemical Study of the Lake Travnoye (The Tyumen Region, Ishim District)

Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology


Release:

2017, Vol. 3. №4

Title: 
The Results of Hydrobiological and Hydrochemical Study of the Lake Travnoye (The Tyumen Region, Ishim District)


For citation: Tokar O. E., Levykh A. Yu., Kvashnin S. V., Gromova Yu. A., Usoltseva Yu. A., Belanova I. E. 2017. “The Results of Hydrobiological and Hydrochemical Study of the Lake Travnoye (The Tyumen Region, Ishim District)”. Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology, vol. 3, no 4, pp. 50-65. DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-4-50-65

About the authors:

Olga E. Tokar, Cand. Sci. (Biol.), Associate Professor, Department of Biology, Geography and Teaching Methods, P. P. Ershov Ishim Pedagogical Institute (University of Tyumen Branch); tokarishim@yandex.ru

Alyona Yu. Levykh, Cand. Sci. (Biol.), Associate Professor, Head of the Department of Biology, Geography, and Methods of Teaching, University of Tyumen (Ishim Branch); aljurlev@mail.ru

Sergey V. Kvashnin, Cand. Sci. (Geogr.), Associate Professor, Department of Biology, Geography and Teaching Methods, P. P. Ershov Ishim Pedagogical Institute (University of Tyumen Branch); diosinland@yandex.ru

Yulia A. Gromova, Undergraduate Student of Pedagogical Education, P. P. Ershov Ishim Pedagogical Institute (University of Tyumen Branch); julyagromovaischim@yandex.ru

Yuliya A. Usoltseva, Master Degree Student, Department of Zoology and Evolutionary Ecology of Animals, University of Tyumen; usoltseva92@bk.ru

Irina E. Belanova, Undergraduate Student of Pedagogical Education, P. P. Ershov Ishim Pedagogical Institute (University of Tyumen Branch); erishka_96@mail.ru

Abstract:

This article provides the results of hydroecological investigations of the Lake Travnoye (The Tyumen Region, Ishim District) performed in 2011, 2013, 2015, and 2016. The authors analyze the content and structure of the key biotic elements of the hydoecosystem. Based on this analysis, the water of the Lake Travnoye is determined to be fresh, highly mineralized, moderately hard, and moderately alkaline. In terms of ammonium pollution, the lake is a beta-mesosaprobic environment (a mesotrophic level); in terms of nitrates pollution — xenosaprobic (a hypotrophic level); in terms of polyphosphates pollution — hypersaprobic (a hypertrophic level); in terms of organic pollution — polysaprobic (polluted; a hypertrophic level). The indicators of hydromacrophytes, macroinvertebrates, golden carp population (Carassius auratus, Bloch, 1782) suggest a high level of organic pollution and a low quality of aquatic habitat. The results of bioindicator research are corroborated by the direct hydrochemical analysis.

References:

 1. Baklasheva T. A. 1990. Praktikum po ikhtiologii [Ichthyology Case Study]. Moscow: Agropromizdat.
 2. Barinova S. S., Medvedeva L. A., Anisimova O. V. 2000. Vodorosli — indikatory v otsenke kachestva okruzhayushchey sredy [Water Grass — Indicator in Environment Quality Assessment]. Moscow: VNIIprirody.
 3. Vudiviss F. 1977. “Bioticheskiy indeks r. Trent. Makrobespozvonochnye i biologicheskoe obsledovanie” [River Trent Biological Index. Macroinvertebrates and Biological Survey]. In: Nauchnye osnovy kontrolya kachestva poverkhnostnykh vod po gidrobiologicheskim pokazatelyam, pp. 132-161. Leningrad: Gidrometeoizdat. 
 4. Gashev S. N. 2000. Mlekopitayushchie v sisteme ekologicheskogo monitoringa (na primere Tyumenskoy oblasti) [Mammals in Ecological Monitoring System (Tyumen Region Case Study)]. Tyumen: University of Tyumen.
 5. Guseva T. V. (ed.). 2009. Gidrokhimicheskie pokazateli sostoyaniya okruzhayushchey sredy: spravochnye materialy [Hydochemical Indicatiors of Environment’s Condition: Reference Materials]. Moscow: FORUM: INFRA-M.
 6. GOST 17.1.2.04-77 Okhrana prirody. Gidrosfera. Pokazateli sostoyaniya i pravila taksatsii rybokhozyaystvennykh vodnykh ob"ektov [Nature Protection. Hydroshpere. Fishery Waters’ Condition Indicators and Taxation Rules]. Implemented on 27 June 1977 by the Standards Committee of USSR Council of Ministers, no 1609.
 7. Zakharov V. M., Baranov A. S., Borisov V. I., Valetskiy A. V., Kryazheva N. G., Chistyakova E. K., Chubinishvili A. T. 2000. Zdorov'e sredy: metodika otsenki [Environment’s Health: Assessment Method]. Moscow: Tsentr ekologich. politiki Rossii.
 8. Zakharov V. M. 1987. Asimmetriya zhivotnykh [Animals’ Asymmetry]. Moscow: Nauka.
 9. Katanskaya V. M. 1981. Vysshaya vodnaya rastitel'nost' kontinental'nykh vodoemov SSSR. Metody izucheniya [USSR Inland Water Bodies Higher Plants]. Leningrad: Nauka. 
 10. Katanskaya V. M., Raspopov I. M. 1983. Metody izucheniya vysshey vodnoy rastitel'nosti [Methods of Water Bodies Higher Plants’ Study], pp. 163-169. Leningrad.
 11. Kutikova L. A., Starobogatov Ya. I. 1977. Opredelitel' vodnykh bespozvonochnykh Evropeyskoy chasti SSSR [Identification Guide of Water Invertebrates of European Part of USSR]. Leningrad: Gidrometeoizdat.
 12. Lebedeva N. V., Drozdov N. N., Krivolutskiy D. A. 2004. Biologicheskoe raznoobrazie: ucheb.posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy [Biological Diversity: A Learning Guide for Students of Higher Schools]. Moscow: VLADOS.
 13. Lezin V. A. 2011. “Vodnye resursy rek i ozer Tyumenskoy oblasti” [Water Resources of Rivers and Lakes of the Tyumen Region]. Tyumen State University Herald, no 12, pp. 62-69.
 14. Lezin V. A. 1995. Reki i ozera Tyumenskoy oblasti: slovar'-spravochnik [Rivers and Lakes of the Tyumen Region]. Tyumen: Pelikan.
 15. Melekhova O. P., Sarapultseva E. I., Evseeva T. I. 2008. Biologicheskiy kontrol' okruzhayushchey sredy: bioindikatsiya i biotestirovanie. [Biological Control of Environment: Bioindication and Biotesting]. Moscow: Akademiya.
 16. Nikolaenko S. A. 2011. “Rastitel'nost' vodnykh ekosistem Tobol-Ishimskoy lesostepi i dinamika ikh zarastaniya” [Tobolsk-Ishim Forest-Steppe Aquatic Ecosystems Vegetation and Their Weediness Dynamics]. Cand. Sci. (Biol.) diss. abstract. Novosibirsk.
 17. Normativy kachestva vody vodnykh ob"ektov rybokhozyaystvennogo znacheniya, v tom chisle normativy predel'no dopustimykh kontsentratsiy vrednykh veshchestv v vodakh vodnykh ob"ektov rybokhozyaystvennogo znacheniya [Water Quality Standards for Fishery Waters including Norms of Maximum Acceptable Concentrations of Harmful Substances in Fishery Waters]. Implemented by Federal Fishery Agency Order no 20, on 18 January 2010)].
 18. Odum Yu. 1986. Ekologiya [Ecology] in 2 vols. Vol. 2. Moscow: Mir.
 19. Pesenko Yu. A. 1982. Printsipy i metody kolichestvennogo analiza v faunisticheskikh issledovaniyakh [Principles and Methods of Quantitative Determination in Faunistic Research]. Moscow: Nauka.
 20. Protasov A. A. 2002. Bioraznoobrazie i ego otsenka. Kontseptual'naya diversikologiya [Biodiversity and Its Assessment. Complex Diversicology]. Kyev.
 21. Abakumova V. A. (ed.). 1983. Rukovodstvo po metodam gidrobiologicheskogo analiza poverkhnostnykh vod i donnykh otlozheniy [Guidelines for Open Water’s and Benthal Deposits’ Analysis Methods]. Leningrad: Gidrometeoizdat.
 22. Sviridenko B. F., Mamontov Yu. S., Sviridenko T. V. 2011. Ispol'zovanie gidromakrofitov v kompleksnoy otsenke ekologicheskogo sostoyaniya vodnykh ob"ektov Zapadno-Sibirskoy ravniny [The Use of Hydromacrophytes in Integral Assessment of Ecological State of West-Siberian Plain Water Bodies]. Omsk: Amfora.
 23. Semenchenko V. P. 2004. Printsipy i sistemy bioindikatsii tekuchikh vod. [Principles and Systems of Flowing Waters’ Bioindication]. Minsk: Orekh.
 24. Tokar O. E., Nikolaenko S. A. 2014. “Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya vodnykh ob"ektov Ishimskogo rayona po dannym fitoindikatsii i pryamogo gidrokhimicheskogo analiza” [Ishim Province Water Bodies Ecological Condition Assessment on the Basis of Phytoindication and Direct Hydrochemical Analysis]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki, vol. 19, no 5, pp. 1573-1576. 
 25. Fedorov V. D. 1977. “Problema otsenki normy i patologii sostoyaniya ekosistemy” [The Problem of Ecosystem Norm and Pathology Assessment]. Nauchnye osnovy kontrolya kachestva poverkhnostnykh vod po gidrobiologicheskim pokazatelyam, pp. 6-12. Leningrad: Gidrometeoizdat.
 26. Nauka. 2003. Flora Sibiri [Flora of Siberia] in 14 vols. Vol. 14. Novosibirsk: Nauka.
 27. Hellawell J. M. 1977. “Sravnitel'nyy obzor metodov analiza dannykh v biologicheskom nadzore” [Comparative Review of Data Analysis in Biological Control]. Nauchnye osnovy kontrolya kachestva poverkhnostnykh vod po gidrobiologicheskim pokazatelyam, pp. 108-123. Leningrad: Gidrometeoizdat.
 28. Dell’Uomo A. 1999. “Use of Algae for Monitoring Rivers in Italy: Current Situation and Perspectives”. In: Use of Algae for Monitoring Rivers, vol. 3, pp. 165-179. Douai: Agence de I’Eau Artois-Picardie Press.