Probiotics for Growing Replacement Chickens

Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology


Release:

2016, Vol. 2. №4

Title: 
Probiotics for Growing Replacement Chickens


About the authors:

Anna I. Volodina, Deputy of the General Director, Pyshminskaya Poultry Farm; pfpishma@yandex.ru

Fania H. Betlyaeva, Сand. Sci. (Biol.), Associate Professor, Department of Zoology and Evolutional Ecology, Tyumen State University; fania.betlyaeva@mail.ru

Oleg V. Trofimov, Cand. Sci. (Biol.), Assistant Professor, Department of Ecology and Genetics, University of Tyumen; oleg_v_trofimov@mail.ru

Rizvan D. Rustamov, Postgraduate Student, Department of Ecology and Genetics, University of Tyumen; kafedraekogen@mail.ru

Irina V. Pak, Dr. Sci. (Biol.), Professor, Head of the Department of Ecology and Genetics, University of Tyumen; pakiv57@mail.ru

Abstract:

The article reports the results of research on use of probiotics in the diets of chickens. The research was conducted at CJSC “Poultry Pyshminskaya” on Lohmann White chickens. The composition rearing feed rate incorporated probiotic “Basulifor-C” (200 g per 1 ton) that contains 2*109 CFU B. Licheniformis and B. subtilis and in 1 g (ratio 1:1). Probiotic “Basulifor-C” was included in the fodder replacement chickens of different ages. Duration and start of using probiotic “Basulifor-C” on chickens of different ages was also different. It was established that chickens treated with probiotic in the first 35 days of rearing at the age of 84 days exceeded the standard rate of 6.5% (in 66 g). These chickens had the best indicators of growing from 5-7 days of age. The usage of a probiotic from 1 day of life provided the best indicator of preservation. For growing replacement chickens has a better uniformity.

References:

  1. Beski S., Sardory S. 2015. “Effects of Dietary Supplementation of Probiotic and on Broilers Chickens Hematology and Intestinal Integrity”. International Journal of Poultry Science, no 14, pp. 31-36.
  2. Egorov I. A. 2014. “Sovremennyye podkhody k kormleniyu ptitsy” [Modern Trends in Poultry Nutrition]. Ptitsevodstvo, no 4, pp. 11-18. 
  3. Jeong J., Kim J., Lee S., Kim I. 2015. “Evaluation of Bacillus subtilis and Lactobacillus acidophilus Probiotic Supplementation on Reproductive Performance”. Annual Animal Science, no 3, pp. 699-709.
  4. Lenkova T., Egorova T., Menshenin I. 2013. “Bolshe poleznoy mikroflory s probiotikom” [More Usefull Microflora with Probiotic]. Kombikorma, no 20, pp. 79-81.
  5. Rybyakov M., Timoshenko R. 2014. “Sibenza DP 100 dlya snizheniya stoimosti kormov” [Sibenza DP 100 to Cut Feed Cost]. Zhivotnovodstvo Rossii, no 6, pp. 20-21.
  6. Saleyeva I. P., Ivanov A. V., Pavlenko I. V., Shkolnikov E. E., Neminushchaya L. A., Skotnikova T. A., Yeremets V. I. 2014. “Novyye probioticheskiye kompleksy (preparaty) i ikh primeneniye pri vyrashchivanii broylerov” [New Probiotic Complexes (Preparations) and Its Use in Broiler Production]. Ptitsevodstvo, no 12, pp. 29-35.
  7. Stepanova A. M., Tarabukina N. P., Neustroev M. P., Parnikova S. I. 2015. “Formirovaniye mikrobiotsenoza tsyplyat pri primenenii bakteriy Bacillus subtilis” [The Formation of Intestinal Microbiocoenosis in Chickens Using Bacillus subtilis Bacteria]. Ptitsevodstvo, no 5, pp. 47-52.
  8. Syedin G. P. 2014. “Resursosberegayushchiye tekhnologii v promyshlennom broylernom ptitsevodstve” [Resource Saving Technologies in Commercial Broiler Production]. Ptitsevodstvo, no 9, pp. 2-8.
  9. Ushakova N. A., Necrasov R. V., Pravdin V. G., Kravtsova L. Z. et al. 2012. “Novoye pokoleniye probioticheskikh preparatov kormovogo naznacheniya” [New Generation of Probiotic Preparations Fodder]. Basic Research, no 1, pp. 184-192.
  10. Volodina A. I, Betliaeva F. H., Trofimov O. V, Rustamov R. D, Pak I. V. 2016. “Vliyaniye probiotikov na yaichnuyu produktivnost i immunnyy status nesushek” [Effect of Probiotics on the Egg Productivity and Immune Status of Layer]. Agrarnyy vestnik Urala, no 6, pp. 8-12.