Restoration of Age and Gain Curves in the Tree-Ring Chronologies of Coniferous Plants in the North of the Western Siberia

Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology


Release:

2016, Vol. 2. №3

Title: 
Restoration of Age and Gain Curves in the Tree-Ring Chronologies of Coniferous Plants in the North of the Western Siberia


About the authors:

Vladimir R. Tsibulsky, Dr. Sci. (Tech.), Professor, Chief Researcher, Institute of Problems of Development of the North, Tyumen Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; v-tsib@yandex.ru

Alexander A. Konovalov, Dr Sci. (Tech.), Сhief Researcher, Institute of Problems of Development of the North, Tyumen Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; konov7@rambler.ru

Stanislav P. Arefyev, Dr. Sci. (Biol.), Head of Sector of Biodiversity Dynamics and Natural Complexes, Institute of the Problems of Northern Development, Tyumen Scientific Centre of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Leading Researcher, the International Institute of Cryology and Cryosophy, University of Tyumen; sp_arefyev@mail.ru

Abstract:

The authors introduce the method of restoration of early missing phases of increment curves of Siberian pine, scots pine and larche in the tree-ring chronologies of the North Western Siberia received from the core or damaged by decay samples. The method is based on the formation regularities of annual rings in different phases of tree life cycle (juvenile, immature, and virginal) taking into account the regional features. The carried-out reconstruction is checked by polynomial approximation method. When calculating the rings of various coniferous trees, approximate corrections to the age of trees are given. The method can be used to restore the increment curves of coniferous trees in adjacent northern regions.

References:

 1. Antanaytis V. V., Zagreev V. V. 1981. Prirost lesa [The Forests Growth]. Moscow: Lesnaya promyshlennost.
 2. Belostokov G. P. 1981. “Vozrastnye fazy v morfogeneze podrosta drevesnykh rasteniy” [Phase Growth in the Wood Plants’ Growth Morphogenesis]. Botanicheskiy zhurnal, vol. 66, no 1, pp. 86-98. 
 3. Caswell H. 1989. Matrix Population Models. Construction, Analysis and Interpretation. Sunderland M. A.: Sinauer Associates.
 4. Cook E. R., Kairiukstis L. A. (eds). 1990. Methods of Dendrochronology: Applications in the Environmental Sciences. Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishing.
 5. Dylis N. V. 1981. Listvennitsa [Larch]. Moscow: Lesnaya promyshlennost.
 6. Fadeeva M. B., Islamov G. R. 2007. “Osobennosti populyatsionnoy organizatsii drevesnykh vidov khvoyno-shirokolistvennykh lesov” [The Features of Population Structure of Wood Species Coniferous-Deciduous Forests]. Vestnik TGGPU. Ekologiya, no 2-3(9-10), pp. 1-10.
 7. Logofet D. O. 2010. “Svirezhevskiy printsip zameshcheniya i matrichnye modeli dinamiki populyatsiy so slozhnoy strukturoy” [Svirezhevsky Principle of Substitution and the Matrix Model of Population Dynamics of Complex Structure]. Zhurnal Obshchei Biologii (Journal of General Biology), vol. 71, no 1, pp. 30-40.
 8. Logofet D. O., Ulanova N. G., Belova I. N. 2001. “Dve paradigmy matematicheskoy populyatsionnoy biologii. Popytka sinteza” [Two Paradigms of Mathematical Population Biology. Synthetical Approach]. Zhurnal obshchey biologii, vol. 72, no 5, pp. 369-387.
 9. Lyr H., Polster H., Fiedler H.-J. 1967. Gehölzphysiologie. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag.
 10. Matskovskiy V. V. 2011. “Otsenka smeshcheniy v RCS-khronologiyakh drevesnykh kolets” [Evaluation of Changes in RCS-tree-Ring Chronologies]. Zhurnal Sibirskogo federalnogo universiteta. Seriya Biologiya, no 4, pp. 389-404.
 11. Miguel J. J. 2005. “Matrix Population Model”. Tambov University reports, Series: Natural and Technical Sciences, vol. 10, no 2, pp. 164-170.
 12. Nikolaeva S. A., Velisevich S. M., Savchuk D. A. 2008. “Ontogenez kedra sibirskogo v usloviyakh Ket-Chulymskogo mezhdurechya” [Ontogeny of the Siberian Cedar in a Ket-Chulym Interfluve]. Tomsk State University Journal of Biology, no 3(4), pp. 24-34.
 13. Nosova L. M., Tikhonova Ye. V., Leonova N. B. 2005. “Vozdeystvie derevyev-edifikatorov na biologicheskoe raznoobrazie lesnykh ekosistem” [The Impact of the Edificators Trees on the Biological Diversity of Forest Ecosystems]. Lesovedenie, no 4, pp. 40-48.
 14. Polevoy V. V. 1989. Fiziologiya rasteniy [Plant Physiology]. Moscow: Vysshaya shkola. 
 15. Tsibulskiy V. R., Arefev S. P. 2015. “Matematicheskaya model drevesno-koltsevykh khronologiy prirodnykh zon severa Zapadnoy Sibiri” [A Mathematical Model of Tree-Ring Chronologies of the Natural Areas of the North of Western Siberia]. Proceedings in Cybernetics, no 1, pp. 30-37.
 16. Tsibulskiy V. R., Arefyev S. P. 2015. “Sravnitelnyy analiz dinamiki drevesno-koltsevykh khronologiy iz raznykh punktov na severe Zapadnoy Sibiri” [A Comparative Analysis of the Dynamics of Tree-Ring Chronologies from Different Points in the North of the Western Siberia]. Proceedings in Cybernetics, no 2, pp. 65-71.
 17. Uranov A. A. 1975. “Vozrastnoy spektr fitotsenopopulyatsiy kak funktsiya vremeni i energeticheskikh volnovykh protsessov” [The Age Range of Fitocenopopulations as the Time and Energy Wave Processes Function]. Biologicheskie nauki, no 2, pp. 7-34. 
 18. Vaganov Ye. A., Shiyatov S. G., Mazepa V. S. 1996. Dendroklimaticheskie issledovaniya v Uralo-Sibirskoy Subarktike [Dendroclimatic Studies in the Ural-Siberian Subarctic Region]. Novosibirsk: Nauka, SIF RAN.