Central Asian Tortoise (Agrionemys Horsfieldii GREY, 1844) in Uzbekistan: Distribution, Abundance, Conservation Measures and Sustainable Use

Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology


Release:

2016, Vol. 2. №1

Title: 
Central Asian Tortoise (Agrionemys Horsfieldii GREY, 1844) in Uzbekistan: Distribution, Abundance, Conservation Measures and Sustainable Use


About the authors:

Artur S. Nuridjanov, Specialist of the Department of Monitoring of Biological Resources Status of the State Biocontrol of the State Committee for Nature Protection of the Republic of Uzbekistan

Emiliya V. Vashetko, Cand. Sci. (Biol.), Senior Researcher, Laboratory of Terrestrial Vertebras, Institute of Botany and Zoology under the Academy of Science of Uzbekistan; evashetko_03@mail.ru

Denis A. Nuridjanov, Junior Researcher, Institute of Zoology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)

Timur V. Abduraupov, Junior Researcher, Institute of Zoology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (Tashkent); timur.abduraupov@gmail.com

Abstract:

This article provides information on distribution of the Central Asian (or Steppe) tortoise, its condition, and the main threats of reducing this species abundance in Uzbekistan. The authors provide the analysis of the steppe tortoise distribution in Central Asia over the past 15 years (2000-2015) and conclude that the human development and long term hunting of tortoises in Uzbekistan have led to the reduction of its numbers and even total extinction of the species in some areas. The steppe tortoise is the only officially exported species of tortoises in Central Asia, despite the fact that its hunting has been prohibited in Kazakhstan since 2003 and in Tajikistan since 2009. In contrast, hunting of tortoise in Uzbekistan has not stopped for more than 50 years. The authors propose to include the Central Asian tortoise in the Red Data Book of the Republic of Uzbekistan. In addition, they give recommendations on the species’ preservation and reduction of pressure on this kind.

References:

 1. Bogdanov, O. P. 1960. Fauna Uzbekskoj SSR. T. 1. Zemnovodnye i presmykajuschiesya [The Fauna of the Uzbek SSR. T. 1. Amphibians and Reptiles]. Tashkent: Izdatelstvo Akademii Nauk Uzbekskoy SSR [Uzbek SSR Academy Sciences Publishing House].
 2. Bogdanov, O. P. 1978. “Chislennost, ohrana i ratsionalnoe ispolzovanie sredneaziatskoy cherepahi” [The Abundance, Conservation, and Sustainable Use of the Central Asian Tortoise]. Ohrana zhivotnogo mira i rasteniy Uzbekistana (tezisy dokladov konferentsii) [Wildlife and Plants Protection in Uzbekistan (Conference Proceedings)], pp.15-16. Tashkent: Fan.
 3. Bondarenko, D. A. 1994. “Raspredelenie i plotnost naseleniya sredneaziatskoy cherepahi v Tsentralnyh Kyzylkumah” [The Distribution and Population Density of the Central Asian Tortoise in Central Kizil-Kum (Uzbekistan)]. Byull. MOIP. Otd. biol. [The Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Biological Series], vol. 99, no. 1, pp. 22-27.
 4. Bondarenko, D. A., A. T. Bozhansky, and E. A. Peregontsev. 2000. “Estimation of Number a Horsfields Tortoise in Uzbekistan”. Paper presented at the Fourth Asian Herpetological Conference, Chengdu, China, July 16-20, p. 63.
 5. Bozhansky, A. T., and G. V. Polynova. 1998. Otchet “Rezultaty kolichestvennyh uchetov sredneaziatskoy cherepahi v mestah promyslovogo vylova” [Report “Results of Quantitative Counts of the Central Asian Tortoise Catches in Commercial Areas”]. Moscow: Obschestvo ohrany amfibiy i reptiliy [Amphibians and Reptiles Protection Society].
 6. Bykova, Ye. V., V. G. Sorochinskiy, A. V. Golenkevich, Ye. A. Peregontsev, G. Ya. Sorochinskiy, and I. N. Sorochinskaya. 2008. “Vyvedenie i vyraschivanie sredneaziatskoy cherepahi (Agrionemys horsfieldii)” [Central Asian Tortoise (Agrionemys Horsfieldii) Breeding and Growing]. Voprosy gerpetologii [Issues of Herpetology], pp. 64-67. Saint-Petersburg.
 7. CITES. “The CITES National Export Quotas (2000-2015)”. https://cites.org/eng/resources/quotas/index.php.
 8. Dal, S. K. 1936. “K izucheniyu fauny nazemnyh pozvonochnyh sistem Zaravshanskogo i Turkestanskogo hrebtov” [To the Study of the Fauna of Terrestrial Vertebrate Animals Systems of the Zarafshan and Turkestan Ranges]. Trudy UzGU [Uzbek State University Materials], vol. 7, p. 109. Samarkand.
 9. Karpenko, V. P. 1970. “Stepnaya cherepaha — Testudo horsfieldi Gray” [The Steppe Tortoise — Testudo Horsfieldi Gray]. Ekologiya pozvonochnyh zhivotnyh hrebta Nuratau [Ecology of Vertebrates of the Nuratau Ridge], pp. 40-41. Tashkent: “Fan” Publishing House of the Uzbek SSR.
 10. Nuridjanov, D. A. 2010. “Sovremennoe sostoyanie gerpetofauny poluostrova Vozrozhdeniya” [The Current State of Herpetofauna in the Vozrozhdeniya Peninsula]. Vestnik “Tinbo”. Materialy III Respublikanskogo nauchno-prakticheskogo seminara “Dostizheniya i perspektivy razvitiya v oblasti bioraznoobraziya i biotehnologiy v Uzbekistane” [“Tinbo” Bulletin. The Proceedings of the III Republican Scientific and Practical Seminar “Achievements and Perspectives of Development in the Field of Biodiversity and Biotechnologies in Uzbekistan”], vol. 2, pp. 86-87. Tashkent: Istiklol.
 11. Nuridjanov, D. A. 2012. “Sovremennoe sostoyanie chislennosti i rasprostraneniya reptiliy na plato Ustyurt (Uzbekistan)” [The Current State of the Animal Abundance and Reptiles Distribution at the Ustyurt Plateau (Uzbekistan)]. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii “Nazemnye pozvonochnye zhivotnye aridnyh ekosistem”, posvyaschennoy pamyati N. A. Zarudnogo [The Proceedings of International Conference “Terrestrial Vertebrates of Arid Ecosystems”, devoted to the Memory of N. A. Zarudny], pp. 248-252. Tashkent: Chinor ENK.
 12. “Postanovlenie Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan ‘Ob uregulirovanii ispolzovaniya biologicheskih resursov i o poryadke prohozhdeniya razreshitelnyh protsedur v sfere prirodopolzovaniya’ ot 20.10.2014 g. No 290” [Resolution the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On the Regulations of the Biological Resources Use and on the Order of Licensing Procedures in Natural Management” No. 290 (20.10.2014)]. 2014. Sobranie zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. [The Collection of the Republic of Uzbekistan Legislation Acts], no. 43 (647), art. 530, pp. 127-238.
 13. Vashetko, E. V., A. S. Nuridjanov, M. G. Mitropolsky, V. O. Sudarev. 2010. “Kolichestvennyy uchet sredneaziatskoy cherepahi (Agrionemys horsfieldii Gray) v mestah promyslovogo vylova v Uzbekistane” [The Quantitative Accounting of the Central Asian Tortoise (Agrionemys Horsfieldii Gray) in the Areas of Commercial Catches in Uzbekistan]. Vestnik “Tinbo”. Materialy III Respublikanskogo nauchno-prakticheskogo seminara “Dostizheniya i perspektivy razvitiya v oblasti bioraznoobraziya i biotehnologiy v Uzbekistane” [“Tinbo” Bulletin. The Proceedings of the III Republican Scientific and Practical Seminar “Achievements and Perspectives of Development in the Field of Biodiversity and Biotechnologies in Uzbekistan”], vol. 2, pp. 52-54. Tashkent: Istiklol.