The role of ketamine in the activation of lipid peroxidation of erythrocytes with cholecystectomy and correction process, alpha-tocopherol

Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology


Release:

2015, Vol. 1. №3(3)

Title: 
The role of ketamine in the activation of lipid peroxidation of erythrocytes with cholecystectomy and correction process, alpha-tocopherol


About the authors:

Tatiana Yu. Il'inykh, Cand. Sci. (Biol.), Assistant, Department of Biochemistry, Tyumen State Medical Academy
Sergey L. Galyan, Dr. Sci. (Med.), Professor, Head of the Department of Biochemistry, Tyumen State Medical Academy
Galina D. Kadotchnikova,
Dr. Sci. (Biol.), Professor, Department of Commodity and Food Technology, Tyumen State Oil and Gas University

Abstract:

The study included 70 patients with calculous cholecystitis (female, age 44,5 ± 4,3 years) who underwent laparoscopic cholecystectomy. Patients did not differ in comorbidities, duration of operation. Anesthetic management operations performed according to one protocol based on the ketamine, patients in Group 2 was further introduced into a solution of alpha-tocopherol, 600 mg daily for 5-days. Surgical treatment of cholecystitis accompanied in a standard protocol activation of lipid peroxidation and decreased antioxidant protection in erythrocytes. Set multidirectional (increase or decrease) the dynamics of indicators: diene conjugates, the rate of oxidation, antioxidant enzyme activities, the content of total lipids, phospholipids and cholesterol in the stages of the study. The highest intensity of lipid peroxidation process is set to intraoperative stage and third postoperative day. Membrane effect of alpha-tocopherol is manifested at all stages of the study, accompanied by an increase holesterolsinteziruyuschey hepatocyte function, phospholipids, and cholesterol, and decrease in the content of the lipolytic factor.

References:

1.             Alexeyev P. Y., Moroz V. V., Kaznev G. R. Vozdeystvie anesteziologicheskih preparatov na membranu eritrotsitov [The Impact of Anesthetic Drugs on the Erythrocyte Membrane] // Obschaya reanimatologiya [General resuscitation]. 2007. V. 111. No  5. Pp. 134-138. (In Russian)

2.             Vetshev P. S., Shpatchenko F. A. Holetsistektomiya i kachestvo zhizni operirovannyih bolnyih [Cholecystectomy and Quality of Life of Operated Patients] // Meditsinskaya pomosch [Medical Assistance], 2004; No 5. Pp. 30-35. (In Russian)

3.             Kadochnikova G. D., Finkel A. V., Kobelev M. V. Issledovanie protsessov liperoksidatsii v eritrotsitah i plazme krovi v usloviyah anestezii s propofolom i tiopentalom natriya [Investigation of Lipid Peroxidation Processes in Erythrocytes and Plasma under the Conditions of Anesthesia with propofol and thiopental sodium] // Meditsinskaya nauka i obrazovanie Urala [Medical science and education in the Urals]. 2010. No 2. Pp. 62-64.(In Russian)

4.             Karpishchenko V. S. Meditsinskie laboratornyie tehnologii: spravochnik [Medical Laboratory Technology: a handbook]. St. Petersburg: Intermedika. 2002. 600 p. (In Russian)

5.             Lankin V. Z., Tikhaze A. K., Belenkov Y. N. Svobodnoradikalnyie protsessyi v norme i pri patologicheskih sostoyaniyah [Free Radical Pro-cesses in Normal and Pathological States]. Moscow, 2001. 59 p. (In Russian)

6.             Menshchikova E. B., Lankin V. Z., Zenkov N. K. Okislitelnyiy stress. Prooksidantyi i antioksidanty [Oxidative Stress. Pro-oxidants and antioxidants]. Moscow: Slovo. 2006. 556 p. (In Russian)

7.             Rebrova O. Yu. Statisticheskiy analiz meditsinskih dannyih. Primenenie paketa prikladnyih programm STATISTIKA [Statistical Analysis of Medical Data. Application software package STATISTICA]. Moscow: Mediasphera. 2002. 312 p. (In Russian)

8.             Storozhuk P. G., Storozhuk A. P. Vliyanie myishechnyih relaksantov i anestetikov na aktivnost fermentov antiradikalnoy zaschityi eritrotsitov [The Influence of Muscle Relaxants and Anesthetics on the Activity of Enzymes of Antiradical Defense Erythrocytes] // Vestnik intensivnoy terapii [Bulletin of intensive therapy]. 1999. No 4. Pp.167-169. (In Russian)

9.             Ushkalova V. N., Ioanidis N. V., Kadochnikova G. D. Kompleksnyiy analiz lipidov krovi spektrofotometricheskim, flyuorometricheskim i kineticheskim metodami [Comprehensive Analysis of Blood Lipids Spectrophotometric, Fluorometric and Kinetic Methods] // Laboratornoe delo [Laboratory work]. 1987. No 6. Pp. 446-450. (In Russian)

10.          Finkel A. V., Kadochnikova G. D., Galyan S. L. Vliyanie vyibora anestetika na razvitie okislitelnogo stressa pri hirurgicheskom lechenii zhelchnokamennoy bolezni [The Influence of the Anesthetic on the Devel-opment of Oxidative Stress in the Surgical Treatment of Cholelithiasis] // Vestnik intensivnoy terapii [Bulletin of intensive care]. 2008. No 5. Pp. 104-106. (In Russian)