The psychophysiological characteristic of the students depending on the kind and the mode of physical and sports activity

Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology


Release:

2015, Vol. 1. №3(3)

Title: 
The psychophysiological characteristic of the students depending on the kind and the mode of physical and sports activity


About the authors:

Victor B. Rubanovitch,
Dr. Sci. (Med.), Professor, Department of Physical Education, Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk)

Konstantin M. Zhomin,
Cand. Sci. (Biol.), Associate Professor, Department of Sport Games and Martial Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, (Novosibirsk)

Abstract:

Influence of different kinds and modes of improving and sports activity in the conditions of high school on psychophysiological indicators of health of students of I-IV courses is studied. We studied the influence on psycho-emotional state, cognitive activity, neurodynamic characteristics, and the functional asymmetry of the brain in female student in the high education institutes with different levels of sport activity. During experiment it is established, that employment in the basic medical group in volume for 4 hours per week does not render positive influence on the dynamics of the studied indices of psychophysiological status. It is established that independent performance of physical exercises of an aerobic orientation 1 hour per week in addition to classes in physical training and rhythmic gymnastics essence the stability of psychophysiological functions was noted. It has been per found that training loadings in sports section of volleyball, basketball and field athletics for 6-8 hours per week resulted in improvement of psychoemotional state, cognitive activity, neurodynamic characteristics.

References:

1.        Ayzman R. I., Ayzman N. I., Lebedev A. V., Rubanovich V. B. Metodika kompleksnoy otsenki fizicheskogo i psihicheskogo zdorovya, fizicheskoy podgotovlennosti studentov vyisshih i srednih professionalnyih uchebnyih zavedeniy [Procedure of the Integrated Assessment of Physical and Mental Health, Physical Preparedness of the Students of Higher and Secondary Professional Educational Institutions]. Novosibirsk, 2010. 100 p. (In Russian)

2.        Ayzman R. I., Lebedev A. V., Ayzman N. I., Rubanovich V. B. Psihofiziologicheskie i lichnostnyie osobennosti studentov pervogo kursa pedagogicheskogo vuza [Psychophysiological and Personal Features of the 1-year Students of Pedagogical Institute] // Sibirskiy psihologicheskiy zhurnal [Siberian psychological journal]. 2013. No 6. Pp. 244-251. (In Russian)

3.        Aseyev V. G. Teoreticheskie aspektyi problemyi adaptatsii [Theoretical Aspects of Adaptation Problem] // Adaptatsiya uchaschihsya i molodezhi k trudovoy i uchebnoy deyatelnosti [The adaptation of students and young people to the working and training activity]. Irkutsk. 1986. Pp. 3-17. (In Russian)

4.        Bayguzhina O. V. Osobennosti adaptivnyih reaktsiy vegetativnoy nervnoy sistemyi i neyrodinamicheskih protsessov organizma studentok 19-20 let v zavisimosti ot tipa mentalnoy nagruzki: avtoref. dis. … kand. biol. nauk [Special Features of the Adaptive Reactions of Vegetative Nervous System and Neurodynamic Processes of the Organism of 19-20-year old Students Depending on the Type of Mental Load: Autoabstract dis. Cand. Sci. (Bilol.)]. Chelyabinsk, 2008. 23 p. (In Russian)

5.        Zhomin K. M. Morfofunktsionalnyie i psihofiziologicheskie osobennosti studentok v zavisimosti ot vida i rezhima fizkulturno-sportivnoy deyatelnosti: avtoref. dis. … kand. biol. nauk [Morphofunctional and Psychophysiological Features of Female Students Depending on Form and Regime of Physical Activity: Autoabstract dis. … Cand. Sci. (Biol.)]. Chelyabinsk, 2013. 24 p. (In Russian)

6.        Zhomin K. M., Rubanovich V. B., Kuzhuget A. A. Otsenka ozdorovitelnoy effektivnosti razlichnyih vidov i rezhimov fizkulturno-sportivnoy deyatelnosti studentok vuza [Estimation of Health-Improvement Effectiveness of Different Forms and Regimes of Physical Activity in Female Students of Higher Education Institutes] // Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal [Siberian pedagogical journal]. 2014. No 6. Pp. 263-268. (In Russian)

7.        Imnaev S. A., Komarov Y. N. Fizicheskaya kultura kak faktor, vliyayuschiy na zdorovyiy obraz zhizni studentov [Physical Culture as the Factor, Influencing the Students’ Healthy Lifestyle] // Zdorove cheloveka: materialyi III mezhdunar. kongr. valeologov [Human health: proceedings of the 3rd Internat. Congress of Valeologists]. St. Petersburg, 2002. Pp. 87-88. (In Russian)

8.        Kuzhuget A. A. Osobennosti fizicheskogo razvitiya, funktsii kardiorespiratornoy sistemyi i somaticheskogo zdorovya studentov v zavisimosti ot organizovannoy dvigatelnoy aktivnosti: avtoref. dis. … kand. biol. nauk [Specifics of Physical Development, Function of Cardiorespiratory System and Somatic Health of Students Depending on the Organized Physical Activity: autoabstract dis. Cand. Sci. (Bilol.)]. Chelyabinsk, 2012. 24 p. (In Russian)

9.        Fedorov O. V., Ivanenko N. V. Psihologiya issledovaniya lichnosti sportsmenov [Psychology of Athletes’ Personality Study] // Pedagogika, psihologiya i mediko-biologicheskie problemyi fizicheskogo vospitaniya i sporta [Pedagogy, psychology and the biomedical problems of physical training and sport]. Kharkov, 2007. No 5. Pp. 189-191. (In Russian)

10.    Erdyneyeva K. G., Popov R. E. Funktsionalnaya asimmetriya mozga kak uslovie adaptatsii studenta k uchebnoy deyatelnosti [Functional Asymmetry of the Brain as the Condition for Students’ Adaptation to Learning Activity] // Uspehi sovremennogo estestvoznaniya [The successes of contemporary natural science]. 2009. No 1. Pp. 64-67. (In Russian)